Testa dammvatten

Gör regelbundna tester av vattenkvaliteten

Det enklaste sättet att undvika problem med dammvattnet är att göra regelbundna vattentester.

Dålig vattenkvalite kan orsaka onödiga problem med alger och är ofta en utlösande faktor för fisksjukdomar.

Det är klokt att med jämna mellanrum kontrollera dammens vattenvärden. På det sättet kan man upptäcka ev. missförhållanden i ett tidigt stadium och få bättre möjlighet att förebygga problem.

Läs mer om:

Multi testset – pH, KH, GH, NO2, NO3
JBL nitrit Test-Set (NO2) – exakt mätvärde JBL pH testset 6,0 – 7,6 – exakt mätvärde
JBL nitrat Test-Set (NO3) – exakt mätvärde JBL Fosfat Test-Set (PO4) – förebygg alger

Lämna ett svar