Aquamax Eco & Aquamax Eco CWS

Aquamax Eco från tyska Oase är en filterpump med mycket låg energiförbrukning speciellt lämplig för att pumpa vatten till en filteranläggning, en bäck eller ett vattenfall. Pumpen har asynkron motor och kan monteras torrt.

Demonstrationsvideo (engelskt tal)

 

Funktionell design – minimalt med underhåll

Aquamax Eco har ett stort grovfilter (sil) som omsluter pumpen. En låg tyngdpunkt med utloppet på sidan gör att pumpen står både stadigt och diskret på botten. Smutspartiklar upp till 10 mm kan passera grovfiltret och pumpas upp till ett dammfilter. Den stora ytan gör att det tar lång tid innan den blir igensatt av smuts och behöver rengöras.

En smart kulledskoppling gör det enklet att låta slangen diskret följa dammens botten utan att man förlorar flöde.

Oase Aquamax Eco filterpump

Extra insug för anslutning av en skimmer

En ytvattenskimmer kan anslutas till Aquamax

Aquamax Eco har en extra ingång som gör det möjligt för pumpen att suga in vatten från två olika ställen i dammen. Om den extra ingången ansluts till ett ytvattenskimmer (Oase AquaSkim 40) kommer pumpen att pumpa vatten både från dammen där pumpen står och från vattenytan. Det är en stor fördel om pumpen används för att pumpa vatten till en filteranläggning.
Läs mer om ytvattenskimmer…

Satellit filter till Aquamax Eco pumpar

Men den går också att ansluta till en satellit filter så att pumpen tar vatten från två ställen i själva dammen. Mängden vatten som pumpen tar från respektive ingång går att justera. Satellitfiltret på bilden är ett extra tillbehör.

 

Unikt frostskydd gör pumpen vinterhärdig

Aquamax Eco har ett frostskydd som gör att pumpen klarar att ligga kvar i dammen även om den bottenfryser.

Automatisk flödesreglering efter säsong

Aquamax Eco 12000-16000 modellerna har en elektronisk styrning som automatiskt reglerar flöde beroende på säsongen. Vid lägre temperaturer när belastningen på dammens ekosystem är mindre justeras flödet ned något för att spara energi (upp till 25%). Funktionen går att koppla ur om man vill att pumpen går kontinuerligt går på full effekt.

Tekniska data

Max. partiklestorlek: 10 mm

Slanganslutning: 25 – 32 – 40 mm

Röranslutning inlopp:

Röranslutning utlopp:

Kan monteras torrt

Assynkron motor

Spänning: 220 – 240 volt

Anslutningskabel: 10 m

Garanti: 3 år (kan förlängas med 2 år till totalt 5 år)

Lämna ett svar