Att välja lämplig dammpump

Här tar vi upp några aspekter av vad man bör tänka på när man väljer pumpmodell och pumpstorlek till en fontän, en filteranläggning, en bäck eller ett vattenfall.

 

Välj pump till en fontän

En fontän kräver relativt rent vatten för att inte munstycken ska sätta igen sig med smuts. En fontänpump är bäst avpassad för att driva en fontän.

Munstycken ingår till mindre fontänpumpar

Till alla våra mindre fontänpumpar ingår ett eller flera munstycken.

Pump till större fontäner

Till lite större och högre fontäner köper man pump och munstycke separat. Det skiljer en hel del på olika munstycken hur pass mycket vatten och hur högt tryck de kräver för att ge en fontän av en viss storlek. Kontakta oss för mer information.

Demonstrera fontänstorlek i vår butik

I vår butik har vi möjlighet att demonstrera pumpar och munstycken som ger fontäner över 4 meter.

Välj pump till en filteranläggning

En pump som driver ett filter i en trädgårdsdamm bör kunna pumpa större partiklar och smuts. Med andra är alltså en filterpump (även kallad smutsvattenpump) det bästa alternativet.

Hjälp att dimensionera pump till filter

Hur stor pumpen ska vara beror dels på vilket filter den ska driva och dels på hur stor dammen är. I vårt Pump-Demo finns en funktion för att beräkna pump- och filterbehovet till dammar. Om du behöver hjälp att dimensionera pump och filter är du också välkommen att kontakta oss.

Bäckar och vattenfall

Till små arrangemang räcker det ofta med en enklare fontänpump (SuperJet). Det går att kombinera en mindre fontän med ett litet vattenfall på samma pump. Tänk på att pumpens kapacitet då delas på fontänen och vattenfallet. Om vattenfallet kräver lite mer eller ligger lite högre blir det ofta både enklare och billigare att använda två pumpar.

Använd vårt Pump-Demo för att jämföra olika pumpmodeller och beräkna vad de ger vid olika förutsättningar.

Hur mycket vatten som sedan behövs till en bäck eller ett vattenfall beror på flera faktorer:

Arrangemangets bredd

Vattenfall i flera nivåer

Om man vill att vattnet sprider ut sig på hela vattenfallets bredd går det åt en hel del vatten. Vid för lågt flöde kan man inte åstadkomma effekten av att vattnet faller från nivå till nivå som på bilden till höger. Vi brukar räkna med att det behövs ett flöde på minst 1000 l/tim per 10 cm bredd (gärna mer) för att det ska vara möjligt att skapa den effekten.

konstruktion och val av material

Hur man bygger och med vilka material är förstås avgörande för resultatet.

Färdiga bäck- och vattenfallssektioner är utformade för att det ska rinna på ett snyggt och bra sätt även med ett litet vattenflöde.

Ofta krävs det ett större vattenflöde när man bygger av eget material. Om vattnet ska falla fritt ner i dammen (som på bilden ovan) är det viktigt att använda bra material. I exemplet på bilden ovan används en skiffersten som har rätt så skarpa kanter. På det viset forsar vattnet lättare ut över kanten och faller ned. Om man använder material med mjukare kant krävs mer vatten för att uppnå samma effekt. Läs mer om hur man kan bygga bäckar och vattenfall…

Tycke och smak är helt avgörande

Hur mycket det ska porla i en bäck eller ett vattenfall är en smaksak. Mycket beror på sammanhanget och vilken effekt man vill uppnå.

Testa först med vattenslangen

Om man inte bygger ett allt för stort arrangemang kan man testa själv och fylla på med vatten från vattenslangen och se hur det rinner. Med vår volymräknare kan du få hjälp att räkna ut vilket flöde som kommer ur vattenslangen (använd första delen av tidsmetoden).

Lämna ett svar