Alger och algmedel i dammar

Fontänbassänger utan växter och fiskar

Alger i trädgårdsdamm

I en fontänbassäng som enbart fungerar som en prydnad kan man hålla vattnet klart och fritt från alger med effektivare algmedel än i trädgårdsdammar där det finns vattenväxter och fiskar.

Det är inte så trevligt med klorbaserade medel som luktar simbassäng. Vi har algmedel som är speciellt avsedda för fontänbassänger i både privat och offentlig miljö.

Läs mer om våra algmedel för dammar utan växter och fiskar…

 

Trädgårdsdammar med växter och fiskar

I trädgårdsdammar kan man bara använda algmedel som är ofarliga för de växter, djur och fiskar som finns i vattnet. De flesta algmedel för trädgårdsdammar verkar biologiskt och fungerar bäst i vatten med normala pH-värden. Det kan därför vara klokt att förvissa sig om att vattnet har normala värden för pH och hårdhet innan man börjar behandla vattnet med något algmedel.

 

Viktigt vid algmekämpning

När man använder ett algmedel som på kort tid dödar stora mängder alger i trädgårdsdammen är det viktigt att man försöka ta bort så mycket som möjligt av de döda algerna med en håv eller en dammsugare. Om stora mängder alger blir plötsligt ska brytas ned biologiskt i dammen är risken stor för syrebrist. Genom att tillsätta Mikro start bakterier ökas de biologiska nedbrytningskapaciteten i dammen. Läs mer om Mikro Start…

Svävaralger – ”grönt vatten”

Svävaralger i trädgårdsdamm

Svävaralger är så små att det inte går att se dem. Men de kan växa till i sådant antal att vattnet färgas grönaktigt så att det inte går att se var sig fiskar eller dammbotten. De gynnas av hög värme och mycket solljus. Det är mycket vanligt att man får problem med grönt vatten – som det också brukar kallas – någon gång under säsongen.

Med ett dammfilter som har ett tillräckligt kraftigt UVC-ljus kan man garantera klart vatten fritt från svävalger. Man kan också delvis förebygga problemen genom att anlägga dammen där det är högst 6 timmar solljus per dag, gräva dammen ordentligt djup och plantera mycket vattenväxter samt skugga vattenytan med kraftiga näckrosor och flytväxter.

Det förekommer att svävaralger växer så fort att en behandlign med algmedel inte ser ut att ge någon effekt. Samma sak kan gälla för ett UVC-filter som kopplas in när dammen redan har grönt vatten. Om tillväxten av alger är lika stor som UVC-filtrets kapacitet att döda dem så märks ingen effekt. Lösningen är då att samtidigt behandla dammen med algmedel mot svävalger. Men man kan naturligtvis också tänka sig att välja ett UVC-filter med extra hög kapacitet.

Trådalger i bäckfåra

Trådalger

Trådalger kan vara ett riktigt gissel i en trädgårdsdamm. Eftersom dessa alger trivs i relativt rent vatten kan de vara svåra att bli av med även om man har ett ordentligt dammfilter. Ofta ser man dem i bäckfåror där vattnet är grunt, strömmande och utsatt för mycket solljus.

Ibland fungerar det bra att mekaniskt ta bort trådalgerna med en en håv eller en pinne, men om de sitter fast på botten kan det vara svårare. Med en dammsugare för trädgårdsdammar går det att suga upp en hel del. Läs mer om dammsugare…

Trådalgerna kan växa väldigt fort och snabbt bli ett problem i dammen. Vid måttliga angrepp är de inte skadliga annat än att de kan snärja in dammväxterna lite väl mycket och allmänt se slemmiga ut.

 

Många sorters alger och olika förutsättningar

Man måste ha klart för sig att det som allmänt kallas Svävaralger eller Trådlager i själva verket kan vara många olika sorters alger. Förutsättningarna för algtillväxt varierar också mycket mellan olika dammar (t.ex. vattenvärden, tillgång på näringsämnen, värme, solljus m.m.). Det är därför inte konstigt att vi har kunder som säger att ett algmedel fungerar jättebra och ett annat är värdelöst medan andra kunder säger tvärtom. Vi säljer algmedel från flera tillverkare och om du inte får önskat resultat av ett medel är det inte fel att prova ett annat.

Lämna ett svar