Skimmer – för en klar vattenyta

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Pumpar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

En skimmer rensar effektivt dammens vattenytan från nedfallande grov smuts och förbättrar därmed vattenkvaliteten i dammen.

Löv, fröhängen och pollen som får ligga kvar i vattnet bryts med tiden ned. Nedbrytningsprocessen förbrukar syre och frigör näring som kan ge onödig algtillväxt. Organsikt material som kommer ner i dammen försämrar alltså vattenkvaliteten och ökar belastningen på filteranläggningen. Med en skimmer tar man enkelt bort mycket av detta nedfall och får en klarare vattenyta och bättre vattenkvalitet.


Swimskim 25 – flytande skimmer med inbyggd pump

Oase Swinskim 25 är en skimmerlösning som flyter på ytan. Den inbyggda syreinjektorn ger skimmern endubbel funktion då den även ökar syrehalten i vattnet. Skimmerns har inbyggd pump och kräver alltså inte någon anslutning till befintlig pump eller filter. Silkorgen som samlar upp den grövsta smutsen (t.ex. löv) går enkelt att lyfta upp och tömmas vid behov. Under silkorgen finns ett löstagbart filter som samlar upp finare smutspartiklar. Filtret görs enkelt rent i vatten vid behov.

Max pumpkapacitet: 2500 liter per timme

Strömförbrukning: 40 Watt (220 Volt)

Min. vattendjup: 40 cm

Max. dammstorlek: upp till 25 kvadratmeter

Kabellängd: 10 meter

Garanti: 2 år

Swimskim 25 demonstrationsvideo (engelskt tal)

Denna video finns på YouTube


PondFriend FS 2500 – flytande skimmer med inbyggd pump

Ytvatten sugs med hjälp av en pump genom en filterkorg som flyter. Nivån hålls stabil genom de flytande pontonerna. Skräpet som flyter på ytan fastnar i filterkorgen som enklet töms vid behov.

Kan även användas som flytande fontän (fungerar då inte som skimmer). Flera munstycken ingår.

Max pumpkapacitet: 2500 liter per timme

Strömförbrukning: 55 Watt (220 Volt)

Min. vattendjup: 30 cm

Max. dammstorlek: upp till 15 kvadratmeter

Kabellängd: 10 meter

Garanti: 2 år


AquaSkim 40

Oase AquaSkim 40 placeras i dammen och ansluts med grov slang till en filterpump. AquaSkim 40 gör det alltså möjligt att pumpa smutsigt ytvatten direkt upp till ett filter.

Den övre delen av skimmern justerar sig efter vattenytan och klarar en nivåskillnad på upp till 16 cm. Silkorgen som samlar upp den grövsta smutsen (t.ex. löv) går enkelt att lyfta upp och tömmas vid behov. Det teleskopiska förlängningsröret gör det möjligt att placera skimmern på max 80 cm djup.

Skimmerns fot fylls med sten så att den står stadigt förankrad på botten. Om existerande filterpump har dubbla insug (t.ex. Aquamax ECO, Promax eller Vortech X) kan skimmern anslutas med grov slang till det extra insuget. I annat fall måste skimmern anslutas till en separat filterpump som klara partiklar upp till 8 mm.

AquaSkim 40 demonstrationsvideo

Denna video finns på YouTube

Lämna ett svar