Tips och råd om skötsel av dammpumpar

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Pumpar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Pumpen är livsviktig för dammen, speciellt om det finns fiskar i den. Ett biologiskt filter kräver kontinuerlig cirkulation för att fungera. Om du följer råden på denna sida ökar chansen att du får många års glädje av din dammpump.

Låt inte pumpen gå torr

Provkör aldrig pumpen utan vatten. Om pumpen startas utan vatten går den snabbt sönder. Många filterpumpar har dock ett överhettningsskydd som skyddar pumpen om vattnet i dammen försvinner.

Kontrollera att pumpens rotorn snurrar lätt

Kontrollera att rotorn snurrar lätt innan pumpen startas. Detta är speciellt viktigt om pumpen varit avstängd en längre tid och förvarats torrt så att ev. kalkavlagringar vid rotor hunnit torka in. Om rotorn sitter fast kan det hända att rotoraxeln går av när pumpen ska startas.

Kontrollera pumpen omgående när den inte fungerar normalt

Kontrollera pumpen så fort du märker att den inte pumpar som normalt (ger för lite vatten, låter konstigt m.m.) Gör rent pumpen vid behov. Det är normalt att rotorn på mindre enklare pumpar med synkron motor slits så att den måste bytas ut. Om pumpen körs en längre tid med en rotor som blivit dålig finns det risk för skador på pumpen.

Förvara pumpen rätt under vintern

Vissa av våra pumpmodeller är frostsäkra och behöver inte tas upp ur dammen även om den skulle bottenfrysa (gäller Oase Aquamax Eco). Det flesta modeller tål dock inte att frysa och måste därför tas in under vintern. Vi rekommenderar att man förvarar pumpen i en hink med vatten. På det viset undviker man att kalkavlagringar torkar in så mycket att rotorn fastnar. Innan pumpen startas igen på våren bör man kontrollera att rotorn snurrar fritt. Om pumpen startas när rotorn sitter fast kan den ta skada.

Lyft inte pumpen i kabeln

Pumpen ska inte lyftas eller hängs i kabeln.

Pumpar för saltvatten

Många pumpmodeller är inte konstruerade för att användas i salthaltigt vatten. Rådfråga oss om vilka pumpar som är lämpliga för detta ändamål.

Lämna ett svar