Att bygga en bäck eller ett vattenfall

Bäck/vattenfall

Vattnet i en trädgårdsdamm måste cirkulera för att syresättas. Genom att pumpa upp vatten till en högre nivå och låta det rinna tillbaka till dammen så får man en effektiv syresättningav vattnet samtidigt som man får möjligheten att skapa en spännande vattenmiljö. Oavsett om vattnet sakta får glida fram eller brusande forsa ner i ett skummande vattenfall så drar det uppmärksamheten till sig. En bäck med rinnande vatten öppnar oändliga möjligheter för den trädgårdsintresserade att skapa härliga miljöer där vattnet samspelar med växter, stenar, grus och annat material.

Grundprincipen är en trädgårdsdamm där man pumpar upp vatten som sedan får rinna tillbaka till dammen igen. Det är alltså fråga om ett slutet system som inte behöver anslutas till vattenkranen.

När vi pratar om en bäck tänker vi i första hand på vattnen som lugnt och still flyter fram en lite längre sträcka för att till slut komma tillbaka till dammen igen. Med vattenfall menar vi att vattnet faller fritt från en nivå till en annan. En bäck kan alltså innehålla moment av vattenfall.

Markens lutning är förutsättningen

En förutsättning för att kunna anlägga en bäck eller ett vattenfall är att marken runt omkring trädgårdsdammen lutar. Om man redan har en nivåskillnad på tomten är det enkelt att få vattnet att naturligt rinna ner i trädgårdsdammen. Men även om tomten är helt plan går det att bygga upp och skapa en konstgjord mindre nivåskillnad. Det är något man bör tänka på redan när man gräver själva dammen eftersom jorden som då blir över kan användas för att ändra nivåerna på tomten.

Att bygga fördämningar

Skiss över bäck med inslag av vattenfall

Det knepigaste med en bäck kan vara att få vattnet att rinna som man vill. Vattnet tar alltid enklaste vägen. Om man fyller stenmaterial på botten av bäckfåran kommer en hel del vatten att kunna rinna mellan och under stenen. För att vattnet ska synas vill man att det ska rinna ovanpå det material man lägger i och inte under. Detta är speciellt viktigt om man vill skapa en fördämning för att få vattnet att rinna över stenar och forsa lite kraftigare ner till en annan nivå. Ett knep kan då vara att täta fördämningen med lite betong och på det viset tvinga upp vattnet över stenarna.

 

Variera bäckfårans bredd

Skiss över bäck med varierad bredd

Man kan med fördel variera den öppna bäckfårans genom att lägga i stenmaterial som stryper fårans bredd på en del ställen. På det viset kan man skapa utrymme för vattenväxter i bäcken, men också möjligheten att låta vattnet forsa lite kraftigare när det tvingas ihop i en smal passage där nivåskillnaden är lite större.

Få vattnet att röra sig

Det blir ganska ointressant om vattnet rinner i en rak ränna. Det går att leda in hur mycket vatten som helst i en sådan konstruktion utan att det syns att det rinner något. Om man istället låter vattnet omväxlande flyta fram lugnt med avbrott för en trängre porlande passage där nivåskillnaden ökar får man ett intressant och levande arrangemang. Det är först när vattnet stoppas upp och leds i en ny riktning som det uppstår en effekt och det syns att vattnet rinner. Då är det inte heller alltid nödvändigt med ett jättestort vattenflöde för att det ska se ut för något.

Dela upp bäcken i sektioner

Skiss över bäck uppdelad i sektioner

Ett alternativ till att bygga en bäck i ett enda långt stycke är att bygga den i sektioner. Det kan vara enklare att bygga små vattenfall på det viset. Vattnet får då falla fritt från den ena sektionen ner i nästa.

Med detta alternativ kan man börja sitt bäckprojekt i mindre skala och efter hand bygga ut med nya sektioner.

 

Att bygga ett litet vattenfall utan damm

Skiss över vattenfall utan synlig damm

Om man har en mycket liten trädgård eller inte vill ha en damm, men ändå skulle vilja ha lite rinnande vatten kan man bygga ett vattenfall utan synlig damm. Man kan nästan säga att detta är en variant på ett vattenstensarrangemang. Utgångspunkten är en balja med galler som grävs ned. Pumpen placeras dold i baljan och slang leder vattnet upp till ett litet vattenfall där vattnet rinner tillbaka till baljan igen. Om man lägger stenmaterial ovanpå gallret kan man skapa effekten av att vatten rinner ner i ett stenröse och till synes försvinner.

Det är viktigt att tänka på att vattnet i baljan måste räcka till för att driva arrangemanget. När systemet startas går det åt vatten för att fylla upp vattenfallet innan det till slut rinner tillbaka till baljan igen. Det får aldrig gå åt mer vatten än att det finns tillräckligt mycket vatten kvar för att pumpen ska fungerar tillfredsställande

Hur mycket vatten behövs till ett vattenfall?

Skiss över vattenfall

Vi räknar med att det behövs ett flöde på minst 1000 l/tim per decimeter brett vattenfall för att kunna få vattnet att falla fritt från en nivå till en annan. Men mycket beror naturligtvis på vilka material som används och mer vatten kan behövas. För att få vattnet i mycket breda vattenfall att sprida ut sig på hela bredden kan det också behövas större flöden eftersom det inte är säkert att vattenfallet kommer att ligga helt i våg om marken sätter sig.

Skiss över vattenfall

Om man pumpar upp för lite vatten i ett vattenfall räcker det inte till för att sprida ut sig på hela bredden och rinner så svagt att det gärna rinner efter utan att falla fritt ner till nästa nivå.

Använd gärna vårt Pump-Demo för att beräkna hur stor pump som krävs för att skapa ett vattenfall med de förutsättningar som råder vid just din damm.

Om ett dammfilter ansluts på samma ledning som matar vattenfallet kan det vara så att filtrets kapacitet måste styra hur mycket vatten som kan/måste rinna genom vattenfallet.

Läs mer om att välja pump i vår artikel om pumpar

Testa först med vattenslangen

Om man inte bygger ett allt för stort arrangemang kan man testa själv och fylla på med vatten från vattenslangen och se hur det rinner. Med vår volymräknare kan du få hjälp att räkna ut vilket flöde som kommer ur vattenslangen (använd första delen av tidsmetoden).

Hur kan man börja en bäck

Början på en bäck är viktigt för helhetsintrycket. En enkel konstruktion är att låta slangen mynna under några stenar så att det ser ut som att vattnet mer eller mindre kommer upp underifrån. Det kan annars vara rätt effektfull att låta vattnet komma ut ur en större sten som man borrat hål i. Det går också att använda en startdel från några av våra färdiga bäck och vattenfalls element.

Viktigt att dölja kanter och botten

Jämfört med en trädgårdsdamm blir kanterna och botten förhållandevis framträdande i en bäck. Det är alltså väldigt viktigt att dölja dessa på ett naturligt vis för att arrangemanget inte ska se för konstgjort ut. Det går att utnyttja en del principer för hur man anlägger dammkanter i en vanlig trädgårdsdamm.

Proportioner mellan storleken på bäck och damm

Dammens storlek måste stå i proportion till bäcken. När systemet startas går det åt en hel del vatten för att fylla upp bäcken innan det till slut rinner tillbaka till baljan igen. Om dammen är för liten kommer vattennivån att sjunka så mycket att det ser tokigt ut. Om man t.ex. pumpar upp 6000 lit/tim i en bäck och det tar en minut för vattnet att rinna tillbaka så skulle vattennivån sjunka hela 10 cm om dammytan endast var en kvadratmeter.

Hur grov bör slangen vara

Eftersom alla pumpar som används i dammsammanhang ger stora mängder vatten vid låga tryck så påverkar slangdimensionen flödet mer än man kan tro. För att få ut maximal mängd vatten måste man använda tillräckligt grov slang. Det bästa är att göra ett rätt val redan från början. Det är inte roligt att behöva gräva upp sitt arrangemang i efterhand för att byta slangen. Vi hjälper dig att räkna ut vilken dimension som är lämplig. I vårt Pump-Demo får du också råd om lämplig slangdimension.

Lämna ett svar