J B L pH testset 6,0-7,6

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Dammar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Bruksanvisning från J B L (när det står akvariet kan man lika gärna läsa trädgårdsdammen)

J B L ph Test-Set används för att exakt mäta och regelbundet kontrollera pH-värdet inom det intressanta mätområdet 6,0-7,6 och framför allt för att kontrollera och justera koldioxidgödningen med JBL PROFORA CO2-systemet. Tack vare en kompensationsmetod som utvecklats av JBL är mätresultaten exakta och tillförlitliga även i något färgat akvarievatten, som det är exempelvis vid torvfiltrering och sjukdomsbehandling.

pH testset

Varför bör man testa pH-värdet?

Att pH-värdet hålls så konstant som möjligt på lämplig nivå är en viktig förutsättning för att fiskarna ska trivas och vattenväxterna ska växa. För koldioxidgödningen spelar pH-värdet en viktig roll som kontrollvärde. Växternas optimala koldioxidkoncentration, som samtidigt är ofarlig för fiskarna, uppnås vid ett pH-värde kring 7,0-7,2 om det inte finns någon annan substans i vattnet som påverkar pH-värdet. Karbonathårdheten får då inte ligga under 40 dH (=70 ppm CaCO3) och helst inte över 180 dH (=320 ppm CaCO3). Genom att helt enkelt mäta pH-värdet kan man alltså kontrollera om koldioxidgödningen är optimal. Med J B L CO2 test-set kan den absoluta koldioxidhalten mätas, som vid konstant pH-värde förändrar sig i proportion till karbonathårdheten. Även om man inte göder med koldioxid kan vissa problem kräva en exakt pH-mätning, t.ex. vid odlig av vissa fiskarter. Även här kan J B L pH-testset 6,0-7,6 användas.

pH testset

Botemedel om pH-värdet inte stämmer:

– Att sänka pH-värdet: koldioxidgödning med J B L PROFLORA CO3-system eller J B L Aquacid.

– Att höja pH-värdet: behövs i regel inte i sötvatten, annars med J B L Aquakal.

Bruksanvisning:

1. Skölj båda provrören flera gånger med det vatten som ska undersökas.

2. Fyll båda provrören med vardera 5 ml provvätska med hjälp av den bifogade sprutan.

3. Tillsätt 3 droppar reagens 6.0-7,6 i ett av de båda provrören och blanda genom att skaka lätt.

4. Ställ båda provrören i vattenprovbehållaren: provröret med reagenstillsats i behållarens släta del, röret med obehandlat akvarievatten (blindprov) i behållarens skårade del.

5. Vrid färgskalan under vattenprovbehållaren tills färgen på provvätska med reagens motsvarar färgen på färgkortet under blindprovet.

6. Avläs pH-värdet i skåran på vattenprovbehållaren.

Lämna ett svar