Förslag på dammkanter

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Dammar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Skisserna nedan visa på principer för hur man kan forma övergången mellan damm och trädgård. De är inte avsedda att visa på lämplig förhållande mellan olika djupzoner eller hur trädgårdsdammen kan inredas med växter, stenar eller andra detaljer.

Variationsmöjligheterna är förstås närmast oändliga och beror mycket på hur det ser ut på platsen där dammen ska byggas och vilka material man vill använda. Här utvecklar vi sex grundprinciper som kan ge inspiration till egna konstruktioner.

Dammkant med vattenväxter

Dölj dammkanten med växter

Ett vanligt sätt att dölja den synliga delen av dammduken längs kanterna är att låta sumpväxter i själva dammen och eller växtlighet utanför sprida sig över dammduken. Bäst effekt uppnås med växter som sprider sig och täcker stora ytor. För att underlätta för växterna att ta sig över dammduken kan man använda en speciell kantmatta (erosionsmatta). Mattan har en struktur som fungerar som ett konstgjort jordlager där växternas rötter kan få fäste. Läs mer om kantmattor…

Sumpzon täcker dammkanten

En sumpzon närmast dammens kant

En sumpzon är ett område i dammen avsedd för en större etablering av sumpväxter. I den här zonen lägger man en skyddsmatta och fyller på med jord. För att hindra jorden från att flyta ut läggs stenar eller liknande material som en barriär mot vattnet. Jordnivån kan ökas närmare dammens kant så att den täcker över hela dammduken. Det är mycket viktigt att lägga en sträng grovt grus/singel som en kapillär spärr precis vid övergången mellan damm och trädgård. Det förhindrar jorden transporterar ut vatten ur trädgårdsdammen.

Sten döljer dammkanten

Fyll sten eller grus längs dammkanten

Dammduken kan ganska enkelt döljas genom att fylla grus eller sten närmast dammkanten. Det är viktigt att skydda dammduken med en skyddsmatta. Den kan fästas under stenar precis på dammkanten. Om mattan dras ut utanför dammen måste man fylla sten/singel på den för att minska risken att vatten transporteras ut till omkringliggande mark. Dammkantens lutning bör inte vara för kraftig eftersom sten och grus då lätt glider ner. För att hindra stenmaterialet från att glida ut för mycket i dammen kan man lägga större stenar längst ner som mothåll. Det är också viktigt att dammbotten längst ned är plan så stenmaterialet ligger still. Om en stenfolie läggs under gruset och stenarna gör det inget om det skulle lida ner lite stenmaterial för då döljer stenfolien dammduken. Läs mer om stenfolie…

Sandstrand

Börja med en sandstrand

En svagt sluttande botten med grov sand eller grus kan ge ett mycket naturligt intryck. Det är viktigt att botten inte lutar för mycket då det finna bottenmaterialet lätt kan flyta ned i dammen. För att skydda dammduken läggs alltid en skyddsmatta. Det är mycket viktigt att lägga en sträng grovt grus/singel som en kapillär spärr på dammkanten där sumpzonen övergår i vanlig rabattjord. Om skyddsmattan dras ut utanför dammen måste man fylla grovt grus/singel också på den. Det förhindrar att vatten transporteras ut till omkringliggande mark. För att få det fina materialet att ligga kvar längst ned kan man låta dammbotten gå upp lite så att det skapas en liten fördjupning där sand/grus kan stanna kvar.

Lodrät dammaknt

En lodrät dammkant

En lodrät dammkant kräver någon form av förstärkning för att inte sjunka och sätta sig. Ett enkelt alternativ är att slå ned störar på jämna avstånd och spika fast ett böjligt plaströr (typ PEM-slang) i nivå med dammkanten. Denna kantförstärkning är lätt att bygga även om dammen har svängda former. Dammduken viks upp över plaströret och grävs ned.

Plattsättning mot dammkanten

Lägg plattor ända mot dammkanten

En plattsättning ända fram mot dammens kant är ett effektivt sätt att dölja dammduken. För att plattorna inte ska sjunka under tryck måste dammkanten förstärkas med sten. Om stenplattorna läggs så att de sticker ut en liten bit över kanten på dammen syns inte dammduken och man får känslan av att kunna gå väldigt nära vattnet. Man måste dock tänka på säkerheten – på det här viset kan man komma väldigt nära ett tvärdjupt vatten och det medför naturligtvis en större fara för små barn än en traditionell dammkant. För att skydda dammduken måste kantförstärkningsstenen kläs in med en kraftig skyddsmatta.

Lämna ett svar