Stenbelagd dammfolie

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Dammar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

En mjuk och följsam folie med limmad sten/grus på ytan. Används med fördel till bäckar, vattenfall och för att dölja dammkanten.

Dammkant med stenfolie

Damm med stenfolie

Bäckar och vattenfall

Det är ingen garanti att stenmattan är 100% tät. För extra säkerhet lägg först en vanlig dammduk och använd stenmattan som dekoration i bäckfåran/vattenfallet.

Skötsel

Den del av stenmattan som ligger i vatten kan med tiden bli täckt av alger. Det är en helt naturlig och det är så som materialet med tiden allt mer smälter samman med naturen runt omkring. I ett vattenfall eller i en bäckfåra, där det finns grunt strömmande solbelyst vatten, kan algtillväxten bli så stor att man kanske vill göra rent mattan någon gång. Alger måste då tas bort försiktigt – om man t.ex. använder en högtryckstvätt kan mycket av stenen på ytan spolas bort.

Lämna ett svar