Rensa upp i och täta en naturdamm

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Dammar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Hindra en naturdamm från att växa igen, täta naturdamm med dammduk:

Igenväxt naturdamm

Den igenväxta naturdammen

En naturdamm med en naturligt tät botten eller med en konstgjord lerbotten kräver en del skötsel och underhåll för att inte växta igen. Med tiden bildas ett allt tjockare lager näringsrikt sediment på botten som växtligheten frodas i.

Upprensad naturdamm med fiberduk

Rensa upp och hindra ny växtlighet

Om dammen blivit allt för grund kan man gräva bort ett lager sediment. I en damm med konstgjort lerbotten måste man se noga till att lerlagret inte skadas under grävningen.

För att hindra ny växtlighet lägger man en tjock fiberduk. Ovanpå fiberduken fylls ett lager sten, grus eller sand beroende på vilken typ av botten som önskas.

Täta naturdamm med dammduk

Täta en naturdamm med dammduk

Om naturdammen inte håller helt tätt kan man lägga i en dammduk. Man lägger då på sedvanligt sätt först en fiberduk som skydd och sedan dammduken direkt ovanpå. För att skydda dammduken i dammen kan man lägga en fiberduk och sedan fylla på sten, grus eller sand beroende på vilken botten man önskar.

 

Viktigt att tänka på

Om det kommer upp vatten underifrån i naturdammen kan dammduken pressas upp.

Vid större anläggningar bör man ta hänsyn till att gas kan sippra upp ur marken och trycka på duken. För att undvika detta anläggs dräneringskanaler under duken så att gas kan ledas undan.

Lämna ett svar