Varvtalsreglering till dammpumpar

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Pumpar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Men en varvtalsregulator kan man steglöst justera flödet på dammpumpen och minska strömförbrukningen.

Vilka pumpar kan varvtalsstyras elektronsikt

I stort sett alla pumpar med asynkron motor kan varvtalsregleras elektroniskt. De flesta lite större dammpumpar har asynkron motor. En asynkron motor är finare än en enklare synkron motor och tillverkaren brukar därför ange detta – titta i instruktionsboken vilken motor din pump har. Om en pump med en enklare synkron motor kopplas till varvtalsregulator så händer vanligen igenting.

Av vår pumpar så kan följande modeller varvtalsreguleras: Oase Nautilus, Neptun, Proffinaut, Aquamax, Aquamax ECO (undantag för Aquamax Eco CWS), Proffimax; Messner Proffi fontän, Vortech, Vortech E; Superflow; Vortech X

Anvädningsområden

Förslag på användningsområden:

En varvtalsregulator gör det möjligt att ha en ordentlig pumpkapacitet till ett vattenfall eller en fontän utan att man behöver köra på max hela tiden. När helst man vill går det enkelt att skruva upp lite extra flöde i vattenfallet eller höjd på fontänen.

  • Om det blåser kraftigt är det praktiskt att kunna sänka fontänen för att hindra att vattnet stänker utanför dammen.
  • När man vill ha det lite tyst och lugnt i trädgården är det bara att sänka flödet i vattenfallet eller höjden på fontänen. Likaså när man åker bort kan man sänka flödet, men ändå ha cirkulationen igång.
  • Vid rengöring av dammfiltret kan man sänka flödet och använda dammvattnet för att spola ur filterbehållaren. När filtret ska köras igång igen har man möjligheten att mjukstarta systemet och sakta öka flödet. Det kan vara mycket praktiskt om en bäck är ansluten till utloppet på filtret. Om man plötsligt tappar ut en stor mängd vatten i bäckfåran kan en massa sediment och avlagringar lossna och spolas ut i dammen.
  • Under vintern kan en svag cirkulation hållas igång i dammen med den ordinarie filterpumpen.

 

Variotronic – enkel varvtalsstyrning

Enheten ansluts direkt i ett vanligt vägguttag och pumpens stickpropp ansluts i Variotronic-enheten.

Inbyggd strömbrytare för att helt stänga av strömmen (innan service eller annat arbete med pumpen ska stickproppen dras ur vägguttaget). Pumpens vartal justeras genom att vrida på en ratt.

 

FM Master 3 – trådlöst reglerad el-central

Liten el-centralen med trådlös reglering. Totalt 4 uttag varav 1 med dimmerfunktion (även av/på funktion med minne för senaste dimmning).

Du kan själv installera el-centralen (ej för fast installation) – ansluts med vanlig 220 V skarvkabel med stickproppar i båda ändarna. Innan service eller annat arbete en pump ansluten till el-centralen ska pumpens stickpropp dras ur el-centralen.

Lämna ett svar