Biopress tryckfilter

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Filter
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Biopress tryckfilter är ett dammfilter som lämpar sig för mindre och medelstora dammar med eller utan fisk.

Enkel att dölja

Filtret är enkelt att dölja vid sidan av dammen eftersom det kan grävas ned så att bara locket syns ovan mark.

Led vatten vidare till ett vattenfall

Eftersom filtret är trycksatt kan slangen från utloppet ledas vidare upp till ett vattenfall eller en bäck. Nivåskillnad mellan filtret och bäckens startpunkt får vara högst 2 meter. OBS att slangen på utloppet alltid bör ha minst samma dimension som på inloppet.

Rengöring

Ett indikeringssystem visar när det är dags att göra rent filtret. För att komma åt filtermaterialet öppnar man locket med några spännen och lyfter av det. Filtermaterialet sköljs försiktigt rent i dammvatten. Det är viktigt att inte gör kliniskt rent för då försvinner hela bakteriekulturen som står för den biologiska nedbrytningen i filtret.

Backspolning

Biopress modell 15000 har en funktion för att backspola filtret. På det viset behöver man inte ta isär filtret lika ofta för rengöring. Vid bakspolning koppas vattnet om med ett vred så att det går backlänges och spolar lös smuts och skräp i filtermaterialet. Det smutsiga vattnet leds ut ur filtret i ett extra utlopp och kan på så sätt enklet ledas till rabatter eller avlopp bredvid dammen. Man får alltså automatiskt ett litet vattenbyte samtidigt som filtret backspolas.

Inbyggt UV-C ljus

Biopress har inbyggd Uv-lampa som ger klart vatten fritt från svävaralger. För att uppnå full effekt bör lampan bytas inför varje ny säsong. Kvartsglaset som skiljer vattnet från lampan bör rengöras minst en gång per säsong. Om tätande O-ringar återfettas med vaselin eller silikonolja går det enklare att få isär delarna vid nästa rengöringstillfälle.

Alternativ

Ett alternativ till Biopress är tryckfiltret Filtoclear. Detta filter är förmodligen marknadens mest lättskötta dammfilter – det behöver inte öppnas vid rengöring. Läs mer….

Lämna ett svar