Bioclear dammfilter med backspolning

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Filter
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Bioclear tryckfilter lämpar sig för mindre och medelstora dammar med eller utan fisk. Utmärkande för Bioclear är att det är så enkelt att göra rent – filtret behöver inte öppnas vid rengöring!

Bioclear tryckfilter

Enkel att dölja

Den stora fördelen med ett tryckfilter är att det enkelt kan döljas – det går helt enkelt att gräva ned det i marken bredvid dammen.

Mycket enkel rengöring

Bioclear filtret går att göra rent utan att filterbehållaren öppnas. Med ett reglage kopplas filtret om för rengöring. Genom att dra i ett handtag pressas filtermaterialet ihop så att det avger smuts. Det smutsiga vattnet spolas ut i ett extra utlopp så att det enkelt kan ledas till ett avlopp eller till omkringliggande rabatter som näringsrik bevattning.

Bioclear tryckfilter

Kraftigt inbyggt UV-C ljus

Bioclear dammfilter har en kraftig inbyggd UV-C-lampa som garanterar klart vatten fritt från svävaralger. Lampans livslängd räknas till 1 år. Även om lampan lyser längre än så bör den bytas. Effekten på lampan reduceras kraftigt med tiden och det är främst på våren i början av en ny dammsäsong som man behöver full effekt på sitt UV-C filter.

Led vatten vidare till ett vattenfall

Eftersom filtret är trycksatt kan slangen från utloppet ledas vidare upp till ett vattenfall eller en bäck. Nivåskillnad mellan filtret och bäckens startpunkt bör inte vara högre än 1-1,5 meter. OBS att slangen på utloppet alltid ska ha minst samma dimension som på inloppet.

Skötsel och underhåll

En kontrollampa indikerar att UV-C lampan lyser. Kontrollera regelbundet att lampan lyser. Om lampan inte lyser ska orsaken undersökas omgående – om kvartsglaset blivit skadat så att det läcker in vatten till de elektriska delarna måste det åtgärdas omgående.

Filteret ska rengörs ordentligt när det tas in för vinterförvaring. UV-C delen ska förvaras frostfritt för att undvika att kvartsglaset skadas av isbildning.

Kvartsglaset som skiljer vattnet från lampan ska rengöras ordentligt minst en gång per säsong. Ett smutsigt kvartsglas reducerar effekten på UV-C lampan. Om tätande O-ringar återfettas med vaselin eller silikonolja går det enklare att få isär delarna vid nästa rengöringstillfälle.

UV-C lampan ska byts inför varje ny säsong för att säkerställa full effekt.

Filtrets biologiska rening startas upp snabbare och effektivare om man tillsätter startbakterier.

Lämna ett svar