UV-C Filter – garanterat klart vatten

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Filter
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Grönt vatten (svävalger/svävaralger)

Svävalgerna är mikroskopiskt små alger som under gynnsamma förhållanden (hög värme, mycket solljus och god tillgång på näring) kan växa oerhört fort. Det är sällan skadligt för dammens växter eller fiskar, men när det växer i sådant antal att vattnet blir helt grönt och sikten obefintlig så är det inte roligt. Svävalger eller s.k. grönt vatten är den absolut vanligaste orsaken till att dammvattnet blir grumligt eller grönbrunt så att varken växter, fiskar eller dammbotten syns. Med ett UV-C filter kan man garantera ett klart dammvatten fritt från för mycket svävalger.

Skiss UV-C filter genomskärning

Så fungerar ett UVC-filter

Ett UV-C filter kan vara en separat enhet eller inbyggd i ett biologiskt filter. Principen för funktionen är samma i båda fallen: vattnet leds in i en behållare där det belyses av en UV-lampa. För att skydda lampan och hindra vattnet att komma i kontakt med de elektriska delarna sitter lampan monterad innanför ett kvartsglas. Det speciella med detta glas är att det släpper igenom UV-strålningen. När vattnet strömmar förbi kvartsglaset blir vattnet belyst av ultraviolett ljus. Algerna dör och klumpar ihop sig till större partiklar som sedan kan samlas upp i ett biologiskt filter. Grundprincipen är att UVC-filtret är ett komplement till någon form av biologiskt filter där de döda algerna kan samlas upp. Utan ett biologiskt filter kommer samtliga döda svävalger att samlas i dammen där de kan brytas ned till näring som kan göda nya alger.

Hur kraftigt UV-C filter behövs

Hur kraftigt UV-C ljus som behövs för att få klart vatten är naturligtvis svårt att svara på. Behovet är större för en grund damm i soligt läget utan växter och med många dammfiskar än för en djup damm utan fiskar där det finns gott om växter som skuggar vattenytan. En tumregel är minst 2 Watt per 1000 l vatten om belastningen är låg och minst 4 Watt per 1000 l vatten om belastningen är hög. Eftersom Uv-strålningen även tar död på en hel del bakterier i vattnet så finns det en risk att dammvattnet blir för sterilt om man omsätter dammvattnet för ofta i ett väldigt kraftigt UV-C filter.

Ett tips om man vill ha ett ordentligt kraftigt uv-filter är att inte köra den kontinuerligt. Med en timer kan man stänga av filtret under dagen och bara låta det gå under natten eller så kan man ha det avstängt och endast starta det vid behov.

Skiss UV-C filter - smutsigt kvartsglas

Gör rent kvartsglaset regelbundet

Kvartsglaset i UVC-filtret ska rengöras regelbundet (vissa modeller rengör sig själva). Kalk, alger eller andra beläggningar hindrar den ultravioletta strålningen och ger minskad effektivitet. Ett gott råd är att noga göra rent kvartsglaset på hösten innan filtret ställs undan för vinterförvaring eftersom alla beläggningar på glaset är lättare att få bort innan de torkar fast. Kvartsglaset ska demonteras försiktigt så att det inte skadas. Det får under inga omständigheter komma in vatten i kvartsglaset. Det är därför viktigt att tätande O-ringar är hela och korrekt monterade. För att underlätta montering och demontering av kvartsglaset ska alla O-ringar fettas in med vaselin eller silikonolja (OBS använd aldrig diskmedel el. lik.).

Kontrollera regelbundet att lampan lyser

Kontrollera regelbundet att lampan i UVC-filtret lyser. Om lampan inte lyser ska orsaken undersöka omgående. Om kvartsglaset inte håller helt tätt kan lampan kortslutas och vid långvarig exponering för fukt/vatten kan lampsockeln och andra elektriska detaljer bli förstörda.

Byt Uv-lampan regelbundet

När lampan används en hel säsong är den sliten och effekten kraftigt nedsatt. Det är därför nödvändigt att byta lampan regelbundet. Både vattenväxterna och den biologiska nedbrytningen tar tid på sig att komma igång. Svävaralgerna däremot reagerar snabbt på ökad temperatur och fler soltimmar. Normalt har man alltså störst behov av en ny fräsch lampa som ger full effekt i början av säsongen. Vi rekommenderar därför att man byter lampa direkt när filteranläggningen körs igång på våren. Det finns många lampmodeller på marknaden. Ta gärna med dig den gamla lampa till oss när du ska köpa en ny så slipper du välja fel modell. Vi rekommenderar att du köper lampor hos oss som är experter på dammar. Det finns UV-lampor som används i andra sammanhang än dammar. Precis som namnet UV-C filter antyder så är det fråga om UV-C lampor, alltså inte UV-B eller något annat.

Uppstart av filteranläggning med UVC

Om allt dammvatten passerar UV-lampan innan det kommer i det biologiska filtret kan det ta mycket lång tid innan bakteriekulturen i filtret byggs upp på naturlig väg. Genom att tillsätta nedbrytningsbakterier i det biologiska filtret kan man få det att komma igång mycket fortare. Det gäller särskilt med filteranläggningar där UV-lampan är monterad före det biologiska filtret.

Förvara filtret frostfritt under vintern

Kvartsglaset är känsligt och går lätt sönder om det fryser. Ta alltid in ett UVC-filter och förvara det frostfritt under vintern.

Felsökning – om vattnet inte blir klart

– Lampan är trasig eller utsliten och behöver bytas.

– Kvartsglaset är förorenat och behöver göras rent.

– Lampan är för liten i förhållande till vattenvolymen eller typ av damm

– Om dammvattnet redan var grönt av svävaralger när UVC-filtret startades är det inte säkert att det klarar av att få bort alla alger. Det krävs en mycket större kapacitet att bekämpa en stor mängd befintliga alger än att förhindra uppkomsten av algerna. Lösningen är att använd något algmedel för att kapa toppen på algproblemet – sedan klarar UV-C filtret lättare att förhindra tillväxten av nya alger.

Lämna ett svar