Algremover (AlgControl) 25000/50000

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Filter
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

– den elektroniska lösningen på trådalgproblemet

Algremover verkar mot trådalger genom att förändra strukturen på kalciumjonerna i vattnet. De vanligaste trådalgerna är beroende av att ta upp kalcium när de växer och med Algremover kommer de att ta upp mer kalcium än de kan hantera och förgiftar därmed sig själva. Resultatet blir att trådalgerna försvinner eller kraftigt reduceras. En positiv bieffekt är att kalkbeläggningar också motverkas (ger mindre underhåll av t.ex. UV-C filter).

Ur bruksanvisningen för AlgControl 25000/50000

– Motverkar tillväxten av trådalger

– Bra och säker för dina fiskar

– Lämplig för trädgårdsdammar upp till 25/50 kbm

– 100% säker för utomhusbruk enligt standard IP65 (=vattentät)

AlgControl mot trådalger i trädgårdsdammar

Innehåll

– Elektronisk enhet med inbyggd transformator + diod

– 3,5 meter kabel (H05RN-F) + stickkontakt (220V 50-60Hz)

– 2 lindningsledningar med en kabellängd på 2 m

– 4 bindningsband

Allmän information

AlgControl 25000/50000 är konstruerad för trädgårdsdammar upp till 25/50 kbm vatten och håller tillväxten av trådalger i schack. Detta sker med magnetiskt indicerade radiovågor som sprids i vattnet med hjälp av lidningsledningarna. Dessa radiovågor stör trådalgens ämnesomsättning varvid algtillväxten avtar. Tack vare att radiovågornas frekvens varierar kan algerna inte utveckla immunitet mot dem.

Det finns för övrigt flera olika sorters trådalger och vissa av dem är lättare att bekämpa än andra AlgControls effekt kan därför först bedömas efter ungefär 7 veckors bruk, även om det kommer att märkas tydliga resultat innan dess. Redan efter 14 dagar kommer du att märka att tillväxten avstannat. Under de kommande 3-6 veckorna kommer algerna att börja dö. Det är viktigt att ta ur de döda algerna ur dammen för att förhindra att de förbrukar för mycket syre och orsakar stop i filtret och pumpen.

Vi rekommenderar att göra regelbundna kontroller av vattnets ammoniak-, nitrit- och nitratvärden under den första perioden. (Läs mer om vattentester…) Under denna period rekommenderar vi dessutom att inte mata fiskarna så mycket, ett överskott av mat stimulerar nämligen algtillväxten. I en damm med mycket ruttnande material kan det uppstå problem med syreproduktionen. Det är därför viktigt att byta ut 25% av vattnet efter 14 dagar.

Radiovågorna fungerar på en rad olika slags rör (exempelvis konstfiber, plast och koppar) men inte på blyledningar. Det är viktigt att lindningsledningarna lindas så hårt som möjligt runt röret för att effekten ska bli optimal. Ju längre ledningarna är från röret, desto sämre effekt kommer radiovågorna att ha.

Dioden på ovansidan av den elektriska enheten tänd så snart AlgControl 25000/50000 sätts på. Denna lampa indikerar att apparaten utstrålar radiovågor som kommer att leda till att trådalger dödas. Så länge dioden lyser fungerar dioden optimalt. Om dioden inte lyser anger det att apparaten inte är verksam längre.

Installation

Montera den elektroniska enheten så nära röret som möjligt. Den bästa platsen att montera AlgControl 25000/50000 är efter pumpen före en UV-C apparat.

AlgControl installation

Den andra lindningsledningen måste alltid lindas i motsatt riktning mot den första lednignen. Detta innebär att den första ledningen ska lindas medsols och den andra ledningen lindas motsols. Det är praktiskt att första linda ett bindningsband löst runt röret. Trä lindningsledningen mellan bandet och röret och dra år lindningsbandet ordentligt. Linda ledningen så många varv som möjligt runt röret och med så litet mellanrum mellan ledningsvarven som möjligt (optimalt avstånd är 20 varv). Placera ett andra bindningsband och skjut över den över ledningens ände. Dra också åt detta band ordentligt. Gör likadant med den andra lindningsledningen.

AlgControl installation

Garanti

Tillverkaren av AlgControl 25000/50000 ger 3 års garanti på apparatens funktion. Om dioden på AlgControl 25000/50000 plötsligen inte tänds innan dessa 3 år har gått har du rätt till en ny utrustning efter uppvisande av inköpskvittot.

Ett tips

Om du inte vill underhålla dammen längre kan AlgControl användas som vattenavkalkare. Montera apparaturen på huvudvattenledningen (så nära vattenmätaren som möjligt) och du kommer att minska underhållet på dina hushållsapparater (exempelvis tvättmaskin, vattenkokare, kaffebryggare).

Lämna ett svar