Oase Filtoclear tryckfilter

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Filter
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Filtoclear tryckfilter är ett robust dammfilter som lämpar sig för mindre och medelstora dammar med eller utan fisk. Utmärkande för Filtoclear är att det är så enklet att göra rent – filtret behöver inte öppnas vid rengöring!

Nyhet 2011

Filtoclear 20-30000 är bland de största nedgrävningsbara tryckfiltren på marknaden. Med dessa större filterstorlekar går det lätt att dölja filteranläggningen även till en lite större damm. De nya modellerna är ännu enklare att sköta då de har en indikering som visar när filtret bör rengöras.

Demonstrationsvideo (engelskt tal)

Denna video finns på YouTube

Enkel att dölja

Filtret kan grävas ned vid sidan av dammen. För att följa filtret fullständigt finns en huv som liknar en sten (extra tillbehör).

Led vatten vidare till ett vattenfall

Eftersom filtret är trycksatt kan slangen från utloppet ledas vidare upp till ett vattenfall eller en bäck. Nivåskillnad mellan filtret och bäckens startpunkt får vara högst 2 meter. OBS att slangen på utloppet alltid bör ha minst samma dimension som på inloppet.

Mycket enkel rengöring

Filtoclear går att göra rent utan att filterbehållaren öppnas. Med ett reglage kopplas filtret om för rengöring. Genom att dra i ett handtag pressas filtermaterialet ihop så att det avger smuts. Det smutsiga vattnet spolas ut i ett extra utlopp så att det enklelt kan ledas till ett avlopp eller till omkringliggande rabatter.

Inbyggt UV-C ljus

Filtoclear har inbyggd UV-C lampa för klart vatten fritt från svävaralger. Lampans livslängd räknas till 1 år. Även om lampan lyser längre än så bör den bytas. Effekten på lampan reduceras kraftigt med tiden och det är främst på våren i början av en ny dammsäsong som man behöver full effekt på sitt UV-C filter.

Kvartsglaset som skiljer vattnet från lampan bör rengöras minst en gång per säsong. Om tätande O-ringar återfettas med vaselin eller silikonolja går det enklare att få isär delarna vid nästa rengöringstillfälle.

Skötsel och underhåll

Kontrollera regelbundet att lampan lyser. Om lampan inte lyser ska orsaken undersökas omgående – om kvartsglaset blivit skadat så att det läcker in vatten till de elektriska delarna måste det åtgärdas omgående.

Filteret ska rengörs ordentligt när det tas in för vinterförvaring. UV-C delen ska förvaras frostfritt för att undvika att kvartsglaset skadas av isbildning.

Kvartsglaset som skiljer vattnet från lampan ska rengöras ordentligt minst en gång per säsong. Ett smutsigt kvartsglas reducerar effekten på UV-C lampan. Om tätande O-ringar återfettas med vaselin eller silikonolja går det enklare att få isär delarna vid nästa rengöringstillfälle.

UV-C lampan ska byts inför varje ny säsong för att säkerställa full effekt.

Filtrets biologiska rening startas upp snabbare och effektivare om man tillsätter startbakterier.

Modell 3-15000

Slanganslutning: 25 – 32 – 40 mm

Storlek: ca. 38 x 38 x
modell 3000: 31 cm
modell 6000: 43 cm
modell 11000: 55 cm
modell 15000: 67 cm

Lämna ett svar