Mikro start

Bruksanvisning för vattenpreparat från Pondteam AB

En fungerande biologisk balans kräver att det finns en riktig bakteriekultur, för att bryta ned avfallsämnen såsom döda växtdelar, smådjur samt fiskarnas exkrementer. En normal nedbrytning pågår hela tiden med de giftiga ämnena Ammoniak (Ammonium) och Nitrit till slut produkten Nitrat som växterna använder som näring. Den här nedbrytningen fungerar bara om det finns en riktig bakteriekultur som understödjer processen.

Mikro Start är en koncentrerad blandning av de bakterier som är nödvändiga för att säkra en god nedbrytning av de giftiga avfallsämnena till ofarliga växt befrämjande ämnen på ett nat urligt sätt.

Även en akut förgiftning kan Mikro Start hjälpa till att lösa. Det är vid ett sådant tillfälle mycket viktigt att omedelbart skifta 30-50% av vattnet mot nytt friskt vatten. Glöm inte att tillsätta Aquastart till det nya vattnet för att neutralisera klor och tungmetaller. Mikro Start hjälper därefter till att inom några dygn få i gång den naturliga nedbrytningen.

Mikro Start kan inte överdoseras och är helt ofarligt för växter och djur. Medlet blandas ut i lite vatten och doseras jämt över vattenytan och i filteranläggningen.

Räcker till 4500 liter vatten

Hjälp vid algmekämpning

När man använder ett algmedel som på kort tid dödar stora mänder alger i trädgårdsdammen är det viktigt att man försöka ta bort så mycket som möjligt av de döda algerna med en håv eller en dammsugare. Om stora mängder alger blir plötsligt ska brytas ned biologiskt i dammen är risken stor för syrebrist. Genom att tillsätta Mikro start bakterier ökas de biologiska nedbrytningskapaciteten i dammen.

Lämna ett svar