Mikro start

Bruksanvisning för vattenpreparat från Pondteam AB En fungerande biologisk balans kräver att det finns en riktig bakteriekultur, för att bryta ned avfallsämnen såsom döda växtdelar, smådjur samt fiskarnas exkrementer. En…

Fortsätt läsaMikro start