Vattenväxter – skötsel

Hur man planterar vattenväxter i dammen

Plantering

Alla vattenväxter ska planteras i tung lerhaltig ogödslad jord. Det bästa är att köpa särskild vattenväxtjord. Den jorden grumlar inte vattnet i onödan eller läcker näring som ger onödig algtillväxt.

Vanligtvis sätts växterna i planteringskorgar av nät eller i speciella planteringspåsar. Fördelen med detta är att man slipper han jord direkt i själva dammen, vilket underlättar när man behöver flytta och plantera om växter. Det hindrar också krafigväxande arter från att sprida sig så mycket att dammen blir helt igenväxt. I färdiga dammformar planterar man direkt i den s.k. sumpkanten.

Det är viktigt att jorden är ordentligt blöt innan korgen sänks ned i vattnet. Låt korgen stå i en hink eler balja med vatten en stund innan den sätts ned i dammen.

Om man lägger lite fint grus eller grov sand överst i korgen minskar risken att det flyter ut jord i dammen när man håller på med växterna. Det kan också hindra att fiskar virvlar upp jord ur planteringskorgarna.

Gödningskulor

Vattenväxter behöver också näring

Alla växter behöver näring för att bli kraftiga och fina. När man gödslar vattenväxter kan man inte ge vanlig trädgårdsgödsel. Sådan näring läcker direkt ut i vattnet och orsakar onödig algtillväxt och vattenproblem i dammen.

För alla vattenväxter ska använda speciella gödningskulor som är långtidsverkande och inte läcker ut näring i vattnet. Gödningskulorna trycks ned i planteringskorgen på våren och räcker sedan hela säsongen. En kula räcker för växter som står i mindre planteringskorgar. Till växter i större korgar ges flera kulor.

Flytande gödning

Det går inte att ge flyt- och undervattensväxter näringskulor. Men dessa växter kan ändå behöva tillskott av näringsämnen som inte produceras i tillräcklig mängd på naturligt väg i dammen. För detta ändamål finns speciell flytande gödning som blandas i vattnet under säsongen. Genom att ge Aqua Flora flytande gödning så tillförs viktiga spårämnen som växterna behöver för att tillgodogöra sig mer av den näring som produceras i dammen. Det ger kraftiga växter och minskat livsutrymme för oönskade alger i dammen.

Övervintring av vattenväxter

De flesta vattenväxter klarar faktiskt vintern utan problem. Kabbeleka, kaveldun, Missne, Vattenklöver, olika sorters vass, Kalmus, Iris m.fl. finns ju som vilda i stora delar av Sverige. En del vattenväxter som används i dammar är dock känsligare och behöver skyddas. Vanligast är att övervintra dessa växter inomhus, ofta kallt men frostfritt. Ett alternativ för en del växter kan vara att sänka ned dem på en djupare plats där det inte bottenfryser.

Precis som med vanliga perenner så kan man täcka en del känsligare vattenväxter med ett ordenligt lager snö eller med isolerande markskivor. Det fryser då inte lika hårt och chansen öka för att känsligare arter ska överleva.

Några sorter är ettåriga och överlever genom frösådd. En del flytväxter är tropiska och går inte att övervintra varför de måste räknas som ettåriga i Sverige.

Gamla löv och växtdelar bör rensas bort på hösten. Får det ligga kvar under vintern bryts det bara ner och omvandlas till näringsämnen och förorsakar mer algproblem på våren.

Lämna ett svar