Näckrosor – skötsel

Hur man planterar näckrosor

Plantering

En vanlig näckros behöver utrymme att växa på och ska därför planteras i en större planteringskorg. Svagväxande- och dvärgsorter planteras dock i en något mindre korg. Det är mycket viktigt att man använder lerjord när man planterar. Bäst är att köpa speciell näckroslera. Denna lera är granulerad och av en typ som är lämplig för att användas i trädgårdsdammar. Om man däremot tar lera från sjöar och vattendrag riskerar man, förutom att få in onödiga sjukdomar och parasiter, att få en så finkorning lera att den grumlar dammen för lång tid om den rörs upp i vattnet.

Det är viktigt att jorden är ordentligt blöt innan korgen sänks ned i vattnet. Låt korgen stå i en hink eler balja med vatten en stund innan den sätts ned i dammen.

Om man lägger lite fint grus eller grov sand överst i korgen minskar risken att det flyter ut jord i dammen när man håller på med växterna. Det kan också hindra att fiskar virvlar upp jord ur planteringskorgarna.

Näckrosor behöver mycket näring

Gödningskulor

En näckros behöver mycket näring om den ska växa och blomma ordentligt. Använd speciella näringskulor för vattenväxter. En stor etablerad näckros behöver flera näringskulor (ända upp till 5 st. om det är en starkväxande sort) som trycks ner i lerjorden på våren.

Näckrosor för olika vattendjup

Hur djupt näckrosen kan stå beror på hur kraftigväxande den är. Det finns dvärgsorter som är lämpliga för krukor och kärl där vattendjupet är så litet att näckrosen endast står 20-30 cm under vattenytan. Sedan finns det kraftigväxande sorter som när de väl är etablerade klarar att stå över en meter under vattenytan. Det är viktigt att tänka på att en ung planta inte klarar att stå så djupt. De första åren bör den placeras grundare. När näckrosen blivit större och kraftigare klarar den att stå på den djupa platsen året om.

Näckrosor trivs bäst i lugnt vatten

Näckrosor trivs bäst i lugnt vatten och kan därför inte stå för nära en fontän eller ett vattenfall. Om det ständigt stänker vatten på bladen mår den inte bra. Det bror på att bladen då får mindre kontakt med luften och därmed svårare att ta upp syre.

Övervintring av näckrosor

Näckrosen tål inte att bottenfrysa. Om den står grunt måste de alltså övervintras på ett frostfritt men kallt ställe. I en stor damm kan den sänkas ned på ett frostfritt djupare ställe. Inomhus kan man ställa den i en hink med lite vatten vid högst +8 grader. Man kan också tänka sig att isolera dammen med mycket snö eller markskivor för att hindra att det fryser för djupt.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Margaretha Frööjd

    Hittar inte näckrosgödning

Lämna ett svar