Pond Balans 250 gr till 2500 liter

98.00kr

Dosering:
100 gr till 1000 liter vatten.
I ett fåtal fall behöver en större dos av Pond Balans tillsättas. Det gäller om pH värdet är över 9.5 eller KH värdet tidigt på kvällen ligger på KH 2 eller lägre. För att mäta pH och KH kan ni använda Pondteams Multitestset.

Användning:
Pond Balans kan användas hela året men gör mest nytta på våren och sommaren då den biologiska aktiviteten är som högst.

Hur Pond Balans används:
Medlet sprids jämnt över hela vattenytan. En svag grumlighet i vattnet, efter användandet är önskvärt. Eftersom Pond Balans innehåller kalcium kan växter som får direkt kontakt med medlet uppvisa gula fläckar på bladen. Det är ofarligt för växten och försvinner oftast efter en tid. Filter och pumpar kan vara i drift hela tiden.
Pond Balans skall förvaras kallt och torrt när det inte används.

Tänk på:
Pond Balans är vattenlösligt. När du byter vatten avlägsnas också Pond Balans och måste då tillsättas på nytt. Om där finns en permanent källa av kalk i vattnet t.ex. om dammen är byggd av cement eller betong som ständigt avger kalk i vattnet, neutraliseras Pond balans snabbt. Detta beror på att de verksamma substanserna snabbt konsumeras av det felaktiga materialet. PH värdet kan i de fallen stiga till hela pH11. Pond Balans måste då tillsättas kontinuerligt, alternativt materialet som orsakar problemet bytas ut. Om ni har andra alger än svävalger bör ni tillsätta Algo Sol som neutraliserar de flesta olika sorters alger. Pond Balans kan sedan tillsättas för att återställa de idealiska vattenvärdena efter algblomningen. Om du använder andra vattenpreparat bör du vara säker på att de går att kombinera med varandra, för att inte riskera oönskade bieffekter.
Algo Sol och Pond Balans skall inte användas samtidigt, Du kan dock utan problem använda Pondbalans dagen före eller efter du tillsatt Algo Sol.

Artikelnr: 70185 Kategorier: , GTIN: 70185

Beskrivning

Räcker till ca. 2500 liter vatten.
Pond Balans är ett pulver som hjälper till att skapa idealiska förhållanden i dammen. De stabila värden som skapas ökar också tillväxten på dina vattenväxter. Vatten som behandlats med Pond Balans är idelaiskt att vattna blommor i trädgården med.
Det verkar genom att stabilisera PH-och KH-värdena i dammen, samt neutralisera klor.
Pond Balans innehåller även viktiga spårelement för fiskar som gör att svaga dammfiskar stärks.
Då Pond Balans hjälper till att skapa balans i dammen, förebygger det även algtillväxten.

Stabiliserar pH, GH och KH
Pond Balans är den nödvändiga produkten för alla trädgårdsdammar.

Användningsområden:
Pond balans är tillverkad för att öka vattenkvalitén och få stabilt hållbara värden i trädgårdsdammen. Pondbalans är speciellt bra på att neutralisera giftiga ämnen i vattnet som ammonium, nitrit och olika tungmataller. Det tar också bort svävalger (grönt vatten).

Observera!
Användning av Pondbalans skall inte ske i trädgårdsdammar där algtillväxten av trådalger är hög eftersom medlet stimulerar levnadsförhållanden för alla växter, och algtillväxten kan då öka som en oönskad bieffekt. Behandla då dammen några dagar innan med medel mot trådalger som tex. Algo Sol

Ytterligare information

Vikt 2 kg