Bio Stabil nedbrytningsbakterier

90.00kr

Dosering
2 tabletter Biostabil räcker till 6000 liter vatten i förebyggande syfter, eller 3000 liter vid akut nitritförgiftning.
Släpp ner tabletterna i dammen eller filteranläggningen, alternativt krossa dem och blanda med lite vatten och dosera jämt över vattenytan

Artikelnr: 70182 Kategorier: , GTIN: 70182

Beskrivning

Räcker till ca. 6000 liter vatten.
Bio Stabil är en koncentrerad blandning av de bakterier som är nödvändiga för en god nedbrytning i dammen. Genom att tillföra Bio Stabil till din damm hjälper du till att skapa en god balans i dammen, vilket även förebygger alger.

Bio Stabil bör tillföras dammen löpande under säsongen.

En fungerande biologisk balans kräver att det finns en riktig bakteriekultur, för att bryta ned avfallsämnen såsom, döda växtdelar, smådjur samt fiskarnas exkrementer. En normal nedbrytning pågår hela tiden med de giftiga ämnena Ammoniak (Ammonium) och Nitrit till slutprodukten Nitrat som växterna använder som näring. Den här nedbrytningen fungerar bara om det finns en riktig bakterikultur som understödjer processen.

Bio Stabil är en koncentrerad blandning av de bakterier som är nödvändiga för att säkra en god nedbrytning av de giftiga avfallsämnena till ofarliga växt befrämjande ämnen på ett naturligt sätt under sommaren.

Bio Stabil doseras var 14:de dag under säsongen och motverkar alger genom att den naturliga nedbrytningen underlättas

Ytterligare information

Vikt 2 kg