Övervintra dammfisk – inomhus eller utomhus

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Dammfisk
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Ett tips när det gäller pumpar
Om du har en asynkron filterpump i dammen så kan den varvtalsstyras med en dimmer så att den lämnar mindre vatten (strömförbrukningen minskas samtidigt). På det viset kan en befintlig filterpump många gånger användas som cirkulationspump i en övervintringsbassäng.

Övervintring av dammfiskar utomhus
För att fiskarna ska överleva vintern måste man göra vissa förberedelser. Den första delen av denna artikel ger grundläggande råd och tips om hur dammfiskar kan övervintras utomhus. Mot slutet av artikeln tas också andra alternativ upp.

Dammens djup
Den viktigaste förutsättningen för att fiskarna ska kunna stanna kvar i trädgårdsdammen under vintern är att dammen är tillräckligt stor och djup. Det går inte att ange något exakt mått för hur djup den måste vara annat än att ju djupare desto bättre. I stora delar av Sverige är det inte ovanligt att isen på vanliga sjöar blir uppåt en meter tjock. Samma sak gäller naturligtvis också för en trädgårdsdamm. Trädgårdsdammen går dock att påverka en hel del. Om man t.ex. ser till att det alltid ligger ordentligt med snö på isen fryser det inte lika djupt. Alternativt kan man tänka sig att täcka dammen med isolerande markskivor. Genom att tillföra lite värme på botten kan situationen för dammfiskarna förbättras en hel del. Det är mängden fritt vatten på botten som avgör hur mycket fisk som kan övervintra. Under goda förhållanden kan det kanske räcka med att dammen är omkring en meter djup, men i det flesta fall är upp åt en och en halv meter att rekommendera. En viktig sak att tänka på är att botten bör vara så beskaffad att fiskarna inte kan bli instängda på en grundare avsats när isen fryser ner.

Lufta dammvattnet under vintern
Det är absolut nödvändigt att lufta dammvattnet under vintern så att syre tillförs och giftiga gaser ventileras bort. Det gör man genom att förhindra att dammen fryser igen helt på ett ställe (eller flera ställen om den är större).

Isstoppare
Vi säljer isstoppare av isolerande frigolit med lufthål som hindrar att dammen fryser igen helt. Vattnet kan luftas under isstopparen med en luftpump. För att luftpumpen ska fungera utomhus hela vintern måste den pumpa kall luft. Om luftpumpen placeras varmt inomhus kan fukt kondenseras i luftslangen och göra att den fryser igen. Det bästa är att använda en luftpump som är gjord för utomhusbruk.

Dammvärmare
Det säkraste sättet att förhindra vattnet från att frys helt under väldigt kalla vintrar är att använda en flytande doppvärmare (helst upp mot 300 W). Doppvärmaren bör kombinderas med en luftpump som luftar vattnet. En svagare värmare (100 W) kan kombineras med en isstopparen för att säkerställa att det inte fryser igen när det blir extremt kallt.

I stora djupa dammar
Ytterligare ett alternativ är att pumpa en liten mängd vatten från botten av dammen upp till ytan. Eftersom vattnet som pumpas upp till ytan är varmare (uppåt + 4 grader) fryser inte dammen igen helt. För att detta ska fungera hela vintern måste dammen vara tillräckligt djup. Eftersom det varma bottenvattnet hela tiden pumpas upp till ytan kyls dammen efter hand av och i en för grund damm kommer bottenvattnet att få allt lägre temperatur ända tills den bottenfryser. Detta kan motverkas om man kombinerar med en isstoppare, d.v.s. pumpar en liten mängd vatten upp till ytan mitt under en isstoppare.

Vare sig man använder isstoppare eller doppvärmare gäller att man bör ha flera enheter i större dammar så att vattnet blir ordentligt luftat.

Dammfiskar i god kondition klarar sig bättre
För det tredje så måste fiskarna var i god kondition innan vintervilan börjar. När temperaturen faller under 8-10 grader börjar fiskarna gå ned i dvala och då ska man sluta mata om fiskarna inte tar maten. Det är rätt lång tid fiskarna måste klara sig utan mat. Om man ger foder speciellt anpassat för kallt vatten klarar de vintervilan bättre och återhämtar sig snabbare på våren. Läs mer om vår- och höstfoder…

Även om fiskarna är i god kondition när vintervilan börjar så är det naturligtvis en stor påfrestning för dem att vara utan mat så pass länge som en svensk vinter kräver. Om man använder en pump för att cirkulera vattnet i dammen även under vintern så är det viktigt att cirkulationen inte är för kraftig. En kraftig cirkulation tvingar fiskarna att röra sig mer och då förbrukar de onödigt mycket av sina fettreserver vilket kan leda till att de inte klara sig hela vintern.

Övervintring av dammfiskar inomhus
Den här delen av artikeln ger grundläggande råd om hur dammfiskar kan övervintras inomhus.

Ett alternativ till ha fiskarna kvar i dammen är att ta in dem i en källare, ett garage eller lik. och ha dem i en stor balja, ett akvarium, en tank eller en bassäng.

En stor fördel med att övervintra fiskarna inomhus är att man kan ha full kontroll över hur de mår och om det skulle uppstå problem har man möjlighet att göra något för att förbättra förhållandena.

En bassäng för övervintring inomhus kan används till mer än bara övervintring. Det är väldigt praktiskt att en ordnad bassäng inomhus när man behöver sätta fiskar i krantän eller vid medicinering mot sjukdomar.

Vid detta övervintringsalternativ är det viktigt att se upp med temperaturen i utomhusdammen och inomhusbassängen när fiskarna ska tas in. Eftersom vattentemperaturen aldrig får skilja särskilt mycket när man flyttar fiskar mellan olika bassänger kan det kanske bli nödvändigt att ta in fiskarna innan temperaturen sjunkit för mycket i utomhusdammen. Detta kan bli speciellt problematiskt om fiskarna ska gå varmt inomhus. Om de då får stanna utomhus för länge hinner temperaturen sjunka så mycket att de börjar gå ned i dvala. Då kan man inte hur snabbt som helst ta in dem i värmen.

Inomhus och kallt
Om utrymmet där fiskarna ska övervintras är kallt behövs inte något filter. Cirkulationen kan skötas med en mindre pump så att inte rörelsen i vattnet blir för kraftig. Beroende på mängden fisk kan det även behövs en luftpump. Vi rekommenderar att man gör något delvattenbyte under vintern. Både temperaturen och längden på vintervilan påverkar hur stor påfrestningen blir på fisken. Vi rekommenderar att temperaturen hålls mellan 4 och upp till högst 7-8 grader. Om man vill korta ned tiden så att fiskarna slipper gå i dvala så länge kan man värma vattnet en bit över 10 grader mot slutet av vintern. Då kan man börja med sparsam matning. I detta fall måste man dock koppla in ett filter.

Inomhus och varmt
Det går också att låta dammfiskarna gå varmt inomhus under vintern (temperaturen bör ligga på minst 12-13 garder gärna något mer). Det kräver naturligtvis god cirkulation och filteranläggning. UV-C ljus är dock sällan nödvändigt. Regelbundna delvattenbyten i vanlig ordning är att rekommendera. Utfodringen fortsätter som normalt. Eftersom fiskkoncentrationen i en bassäng inomhus normalt blir mycket högre än i dammen utomhus kan problem med vattenkvaliteten uppstå mycket fortare. En god försäkring är därför att göra regelbundna tester av t.ex. nitrithalt. Läs mer om testset…

Lämna ett svar