Fakta om skötsel av dammfiskar

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Dammfisk
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Våra faktaartiklar om skötsel av kallvattenfisk följer jordbruksverkets krav SJVFS 1999.

Att transportera fisk

Dammfisk ska under transport behandlas försiktigt för att undvika stress och andra farliga sjukdomssymtom.

  1. Tag hem fisken fortast möjligt.
  2. Undvik att ställa transportförpackningen i sol eller andra varma utrymmen ex. vis i bakluckan på bilen.
  3. När du kommer hem placera den oöppnad i dammen ca 30 minuter så temperaturen utjämnas.
  4. Öppna och ”koppa” försiktigt in fisken. Tag en del vatten från dammen och lägg i transportförpackningen. Fortsätt med ca 5 minuters intervall tills vattnet är utjämnat.
  5. Flytta fiskarna med håv så att inte något vatten från försäljningsstället följer med till trädgårdsdammen.

Karantän

Det finns alltid en risk med nya fiskar att de kan överföra sjukdomar som de befintliga fiskarna inte är immuna mot. Smittan kan spridas både från nya till gamla, eller tvärtom. Det är därför att rekommendera att ni alltid håller de nya fiskarna i karantän minst 14 dagar i vatten från dammen och att de noga observeras. Därefter tar man en eller några fiskar från det gamla beståndet och låter den/dessa gå tillsammans med de nya i minst 14 dagar under observation.

Kom ihåg: trots karantän kvarstår alltid en viss risk.

Bra att veta

Det är viktigt att veta den verkliga vattenvolymen. Den behövs när man skall dosera vattenpreparat, fiskmedicin m.m.

TIPS: 1:a gången du fyller dammen läser du av vattenmätaren före och efter fyllningen så har du volym. Om du inte gjort detta, kan du med hjälp av vår volymräknare göra en kvalificerad uppskattning av volymen.

Dammens allmänna kondition är viktig för fiskens välbefinnande. Speciellt vattnets pH värde och nitrithalt bör mätas regelbundet – Läs mer om testset… pH värdet skall helst ligga mellan 6,5-7,5. Avvikelser på mer än(+/-1) kan göra att fisken mår dåligt. Den biologiska nedbrytningen och syretillförseln är också viktig faktorer.

Att övervintra fisk ute

Trädgårdsdammen får inte bottenfrysa och det skall finnas minst en liten vattenyta som är isfri. Detta kan åstadkommas med en luftpump och ev. en dammvärmare.

 

Översikt av fiskarter

Carrassis auratus – Guldfisk med underarter Schubunkin, comet och slöjstjärtar

Guldfisken är en av de tåligaste och robustaste sorterna för trädgårdsdammen och blir normalt ca 15-25 cm stor. Den har varit känd i över 1000 år och funnits i Europa sedan 1600-talet. Storleken beror mycket på vattenvolymen. De trivs i stim om minst 3-5 st. Trädgårdsdammen skall vara minst 50 cm djup och om de ska övervintras ute får det inte finnas risk för bottenfrysning. Guldfisken förökar sig lätt och är inte aggressiv mot andra dammfiskar. Honan är normalt lite rundare över buken vilket tydligt kan ses på våren när de blir romstinn. Guldfisken kan ibland ändra färg utan att det har någon betydelse för det allmänna välbefinnande. Guldfiskyngel färgar normalt inte ut förrän efter två år och är i början svarta. Guldfisken matas med speciellt foder avsett för kallvattenfisk i form av sticks, pellets eller flingor. De får dock inte matas om vattentemperaturen understiger 8 grader.

Leucisus idus – Guldid

Guldiden är en mycket trevlig fisk för trädgårdsdammen. Den trivs i stim, gärna fler än 5 st. Den blir normalt ca 20-30 cm men kan i stora dammar bli upp mot 45 cm. Den behöver några kvadratmeters vattenyta. Honan är lite rundare men det kan ibland vara svårt att avgöra kön. Guldiden är en skicklig jägare och tar smådjur på vattenytan. Mot andra dammfiskar är den fredlig. Den matas med speciellt fiskfoder avsett för kallvattenfisk i form av sticks, pellets eller flingor. När temperaturen sjunker under ca 8 gr behöver den inte matas. Trädgårdsdammen bör vara minst 50-60 cm djup.

Acipenser guldenstaedti – Odlad stör

Stören trivs bäst i stora djupa trädgårdsdammar med ett sand eller gruslager där den kan leta efter något ätbart. Dammen skall vara minst 80 cm djup och innehålla minst 3-4 kubik vatten. Det dår inte finnas för mycket fisk i den då stören i så fall kan få svårt att hålla sig framme och få mat. Maten skall helst vara av sjunkande typ. Det finns speciellt fiskfoder för stör i handeln. Stören äter också frysta musslor m.m. Stören kan i stora dammar bli upp mot 1 meter lång. Könsskillnader är svåra att fastställa. Stören är fredlig mot andra dammfiskar.

Lepomis gibbosus – Solaborre

Solaborren är en trevlig liten fisk som trivs i tätplanterade trädgårdsdammar. Solaborren blir 10-20 cm. Hannen blir under lektiden på våren betydligt färggrannare än honan och kan ibland bli aggressiv mot honan och även andra fiskar. Solaborren har en mycket intressant yngelvård där hannen vaktar ungarna. Solaborren äter de flesta sorter av fiskfoder för kallvattenfisk. Solaborren bör tas in över vintern och förvaras i akvarium med en temperatur på minimum 10 grader.

Cyprinus carpio – Koi karp

Ingen annan fisk för trädgårdsdammen har det skrivits lika mycket om som Koi karpen. I Japan har den odlats för sina vackra färger från 1700-talet. Fisken blir under bra förhållanden upp mot 90 cm, men normalt stannar den vid ca 50-60 cm. Det bör finnas en ordentlig djuphåla på minst 80 cm. För att helt komma till sin rätt behöver Koi karpen stor plats minst 4-5 kubik vatten och kraftig utfodring. Den äter helst mat i form av pellets. Honan blir vid lektiden betydligt rundare och leken sker gärna på våren när temperaturen stiger. Trädgårdsdammar med Koi karp behöver ordentlig cirkulation och bra filter som kan balansera den kraftiga utfodringen. Fisken får inte matas när temperaturen faller under ca 8-10 grader.

Lämna ett svar