Skötsel av luftpumpar

Luftpumpens placering

Öuftpumpen placering

De flesta luftpumpar ska placeras torrt, välventilerat och inomhus. Undantaget är de flesta modeller av Oase Aquaoxy som kan placeras helt utomhus även på vntern.

Placera alltid luftpumpen högre än vattenytan så att vatten med hävert inte kan rinna in i pumpen. Dra luftslangen så att det blir en böj nära själva pumpen (se punkt A på skissen). Denna böj fungerar som ett vattenlås och förhindrar att kondensvatten rinner in i luftpumpen.

 

Luftstenarnas placering

Det är viktigt att luftstenarna inte placras för djupt. Trycket blir högre på större djup och det sliter mer på pumpens membran. En kraftigare luftpump som utvecklar större tryck klarar att pressa ned luft på större djup än en svagare pump.

Om luftpumpen ger för lite luft

Ett tecken på att luftpumpen ger mindre luft är att luftbubblorna från luftsten blir mindre.

Om luftpumpen slutar ge luft eller ger mindre luft än normalt kontrollera följande:

1.) Koppla bort slang och luftstenar för att se om det kommer luft från själva pumpen. Om det gör det ska slang och luftstenar kontrolleras (se nedan). Se också till att luftstenarna inte ligger för djupt ned i vattnet.

2.) Om pumpen fortfarande inte ger luft ska membranen kontrolleras och bytas. Om luftpumpen har flera membran är det bäst att byta alla samtidigt så att pumpen går jämnare.

Rengör luftstenarna regelbundet

Rengör luftstenarna regelbundet så att inte onödigt mycket tryck byggs upp i systemet. Det kan leda till att membranen slits mer än normalt.

Vinteranvändning

Om luftpumpen används på vintern för att lufta vattnet och hålla isen öppen i dammen ska den stå kallt och välventilerat så att den pumpar så torr luft som möjligt. Risken finns annars att det bildas kondens i luftslangen som fryser och täpper till slangen helt efter ett tag.

När pumpen står kallt är det också viktigt att låta den gå kontinuerligt. Om luftpumpen stängs av under sträng kyla kan membranen stelna för att sedan spricka när den sätts på igen.

Lyft inte pumpen i kabeln

Pumpen ska inte lyftas eller hängs i kabeln.

Lämna ett svar