Rea!

Koi Stabil 5 kg till 50000 liter

Det ursprungliga priset var: 1,440.00kr.Det nuvarande priset är: 1,250.00kr.

Dosering
10 gram till 100 liter vatten.
I ett fåtal fall behöver en större dos av Koi Stabil tillsättas. Det gäller om pH värdet inte går ner tillräckligt eller om det börjar öka igen efter ca 1 timme. Filter med UV kan vara i bruk under behandlingen. Detsamma gäller filtermaterial som aktivtkol. För att mäta pH och KH kan ni använda Pondteam Multitest mätstickor.

När ska Koi Stabil användas?
Koi Stabil kan användas hela året, men gör mest nytta på våren och sommaren då den biologiska aktiviteten är som högst i dammen.

Hur Koi Stabil används
Medlet sprids jämnt över hela vattenytan i dammen. En svag grumling efter användandet är önskvärt. Eftersom Koi Stabil innehåller kalcium kan växter som får direkt kontakt med medlet uppvisa gula fläckar på bladen. Det är ofarligt för växten och försvinner oftast efter en tid. Filter och pumpar kan vara i drift hela tiden.

Effekt på levande organismer
Koi Stabil är fullständigt ofarligt för alla djur och växter i trädgårdsdammen.
Koi Stabil stimulerar mikrofauna och mikroorganismer i dammen.

När Koi Stabil inte hjälper
Om det finns en permanent källa av kalk i vattnet, t.ex. att dammen är byggd av cement eller betong som ständigt avger kalk i vattnet. Koi Stabil neutraliseras då snabbt eftersom de verksamma substanserna snabbt konsumeras av det felaktiga materialet. pH värdet kan i de fallen stiga till hela pH 11. Koi Stabil måste då tillsättas kontinuerligt, alternativt att materialet som orsakar problemet byts ut. Om ni har andra alger än svävalger bör ni tillsätta Algo Sol som neutraliserar de flesta olika sorters alger. Koi Stabil kan sedan tillsättas för att återställa de idealiska vattenvärdena efter algblomningen.

Artikelnr: 70201 Kategorier: , GTIN: 70201

Beskrivning

Räcker till ca.50000 liter vatten.
Koi Stabil, 1000 g, räcker till 10.000 liter dammvatten.
Medlet skall förvaras kallt och torrt.
Koi stabil stabiliserar dina vattenvärden inom 15 minuter. Återställer pH värdet till ca 8,2 vilket är idealiskt för Koi. KH och GH hamnar inom en nivå som garanterar stabila vattenvärden.
Koi Stabil är den nödvändiga produkten för alla trädgårdsdammar speciellt med Koi karp i.

Användningsområden
Koi Stabil är tillverkad för att förbättra vattenkvalitén inom 15 minuter och få stabila hållbara värden i trädgårdsdammen. De stabila värden som skapas ökar också tillväxten på dina vattenväxter och svaga dammfiskar stärks.

Obs!
Användning av Koistable skall inte ske i dammar där algtillväxten av trådalger är hög. Detta då medlet stimulerar levnadsförhållanden för alla växter, och algtillväxten kan då öka som en oönskad bieffekt. För att kunna använda Koi Stabil i dammen ändå, bör man behandla dammen några dagar innan med Algo Sol.

Effekter och fördelar med Koi Stabil
Koi Stabil tillför vattnet tillräckligt med kalcium och koldioxid för att din damm skall få ett stabilt pH värde, mellan ca 7,5-8,3. Värdena förbättras märkbart inom ca 15 minuter. Koi Stabil förhindrar variationer i pH värdet genom att buffertverkan ökar. Ett pH högre än 8.6 eller stora variationer i pH värdet är skadligt för fiskar, då det framkallar stresshos dem.
Nedbrytningsbakterier får bättre villkor och nedbrytningen av ammonium och nitrit stimuleras. Koi Stabil tillför inte några ämnen till dammen som inte redan finns naturligt. Därför är det oskadligt för alla sorters djurliv i dammen. Det är ofarligt för hundar och andra djur att dricka av vattnet i dammen även när Koi Stabil har använts

Ytterligare information

Vikt 51 kg