Anti Parasit fiskmedicin 1 liter

350.00kr

Artikelnr: 70111 Kategorier: , GTIN: 70111

Beskrivning

De parasiter som finns i trädgårdsdammar lever ofta på fiskens skinn, gälar eller fenor. Det är naturligt och finns även i vanliga sjöar och vattendrag. En stor skillnad är att i dammen finns ett mycket tätare bestånd av fisk / liter vatten. Detta ger större risk för angrepp och smitta. Det är inte bara mycket fisk utan också en sämre vattenkvalité som gör att fisken utsätts för stress som är en riskfaktor. En stressad fisk är mycket mer mottaglig för sjukdomar än en fisk som lever i en välbalanserad damm. Parasitangrepp är mycket vanliga i samband med stora temperatursvängningar, pH förändringar och om nitrit/nitratnivån är för hög. En annan orsak kan vara syrebrist eller nya fiskar i dammen.
I ca 80% av fallen av fisksjukdomar är parasitangrepp den primära orsaken, vilket i sin tur orsakar bakterie och svampangrepp. De flesta parasiter har en livscykel på ca 5 dagar.

 

Hur kan parasitangrepp upptäckas?
Du ser vita prickar ca 0,2-1 mm på fiskens kropp: Vita pricksjukan.
Mycket små prickar 0,2-0,4 mm: Odinium.
Fisken gnider sig mot stenar, botten och växter.
Fisken äter sämre och är slö.
Fisken står vid ytan och verkar slö: Gälparasiter.
Fisken är täckt av ett tjockt slemlager.

 

Så här använder du Anti Parasit
1 liter Koi Anti Parasit räcker till att medicinera 9000 liter vatten 5 dagar i sträck.
Dosering: 10 ml till 450 liter vatten, 5 dagar i sträck.
OBS tänk på att t.ex. Stör och Guldid är mycket känsliga för mediciner.

 

Ytterligare information

Vikt 2 kg