Algo Stop pulver mot trådalger

98.00kr

Räcker till 3400 liter vatten.

Upprepa behandlingen ca 1 ggr var 10:de dag i en månad. Den här doseringen resulterar vanligtvis i en klart märkbar förbättring, men på grund av vattnets kemiska beskaffenhet kan det i bland vara nödvändigt att upprepa doseringen oftare

 

Artikelnr: 70205 Kategorier: , GTIN: 70205

Beskrivning

Algo Stop är ett pulver mot trådalger. Det verkar biologiskt och innehåller inte koppar och är oskadligt för fiskar och växter i dammen.

Algo Stop bekämpar de trådalger som sitter fast på stenar, vattenväxter och rötter. Det verkar effektivast när pH-värdet i dammen ligger inom 6,5-8,0.

Så här bekämpar du trådalger:

Det finns i olika sätt att bekämpa trådalger. Det vanligaste är att avlägsna algerna manuellt med en pinne eller kratta. Det är tidsödande, och ibland ett hopplöst arbete. Algmedel som innehåller gift är ett riskabelt företag då du riskerar att också fiskar och riktiga växter dör. Vattenväxterna är nästan lika känsliga som algerna för de här, i huvudsak kopparbaserade algmedlena.

Den bästa lösningen på algproblem är att skapa riktiga och optimala levnadsbetingelser för dina vattenväxter så de på det sättet tar upp överskottet av näring och konkurrerar ut algerna. Flera års forskning har möjligjort preparatet Algo Stop som förändrar vattnets kemiska värden för att passa riktiga vattenväxter och försämra möjligheterna för alger att växa.

Försök alltid att räkna ut vattenvolymen så noggrant som möjlig. Ta ca 5 liter ljummet vatten i en spann eller vattenkanna och blanda en matsked Algo stop (doseringsmått medföljer) till 325 liter dammvatten. Blanda ordentligt så medlet löses upp. Sprid lösningen över vattenytan gärna med en vattenkanna. Pump- och filteranläggning behöver ej stängas av. Ibland kan vattnet få en mjölkig färg efter doseringen men det försvinner efter ett par dagar och indikerar bara att medlet fungerar..

Algo Stop påverkar inte fiskar, växter eller andra djur i trädgårdsdammen.

Ytterligare information

Vikt 2 kg