Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:

-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Vattenväxter och tillbehör

Vattenväxter

Vi säljer endast vattenväxter och näckrosor i vår butik.

Vad är vattenväxter?

Man skulle kunna säga att alla växter är vattenväxter. De behöver alla vatten, mer eller mindre. Men det man menar med vattenväxter, är växter som med fördel kan stå i eller under vatten. Vattenväxter är inte bara dekorativa utan är en viktig del av dammens lilla ekosystem. I en damm med mycket växter tas överskottsnäringen om hand och förbrukas. Det betyder att algerna får mindre näring och inte kan växa lika mycket. Man kan alltså säga att vattenväxterna motverkar alger.

Varför köpa odlade växter

Odlade vattenväxter är förädlade för att växa och blomma bättre i trädgårdsdammen. Om man tar växter från sjöar och vattendrag riskerar man dessutom att få in onödiga sjukdomar och parasiter. En del växter är dessutom fridlysta och dessa får man naturligtvis inte ta i naturen.


Olika sorters växter i och vid dammen

Man brukar ofta gruppera växter som passar i och vid dammen efter vilket djup de är lämpliga att stå på. Rekommenderat planteringsdjup för vattenväxter mäts i intervaller, t.ex. 0-20 cm vilket betyder att jorden som en växten står i bör vara från 0 - alltså i vattenlinjen - till 20 cm under vattenytan.

Det bör kanske påpekas att dessa rekommendationer inte är någon exakt vetenskap. I naturen hittar man t.ex. inte sällan kaveldun som växter i fuktig jord uppe på land flera meter från närmaste vattendrag. Rekommendationerna handlar alltså inte alltid om var växten kan växa, utan också om var i en anlaggd trädgårdsdamm den oftast passar bäst. Att t.ex. Kaveldun rekommendares för grundvattenzonen beror också på att de blir rätt höga och därför kanske passar bäst en bit ute i vattnet.

Näckrosor

Rosa näckros

Mängder med stora vackra blommor, tjocka fylliga knoppar och stora fina blad som flyter på vattenytan - en damm blir inte riktigt komplett utan näckrosor. En etablerad näckros kan täcka en till två kvadratmeter av dammytan. Det är inte konstigt att många ser den som dammens drottning. Men näckrosor är inte bara vacker och dekorativ, den ger också skugga och skydd åt djurlivet i trädgårdsdammen

Det finns hundratals variteter som alla har sin speciella karaktär. Det finns sorter som passar för djupt vatten och andra som vill ha grunt vatten. Dvärgsorter går att odla i krukor eller små kärl. Det finns näckrosor med stora jätteblommor och de som har små blommor. Blomfärgen spänner från vit till mörkaste röd. Bladen kan antingen vara ljust gröna eller mörkt milerade. Kort och gott kan man säga att det finns näckrosor som passar alla typer av dammar. Läs mer om plantering och övervintring av näckrosor.

Kantväxter

Kantväxt

I en naturdamm blir jorden närmast dammen mycket funktigare än vanlig rabattjord. Det beror på att jorden suger upp vatten från dammen. Här trivs alla vanliga perenner som kan stå i fuktig jord, t.ex. många sorters Iris. Det går att efterlikna detta förhållande när man bygger en damm med dammduk. Det vanligaste är dock att man inte gör det utan låter övergången mellan damm och trädgård vara väldigt skarp. Då blir jorden utanför precis som en vanlig rabatt. I dessa fall kan man plantera vilka växter som helst utanför dammkanten.

För att dammkanten ska bli så naturlig som möjlig kan det vara lämpligt att sätta växter närmast kanten som gärna sprider sig ner mot vattnet. Penningblad är ett bra exempel på en sådan växt - den låter gärna revor söka sig ned mot vattnet för att suga upp vatten. På liknande sätt kan man sätta sumpväxter i själva dammen som gärna sprider sig upp mot dammkanten.

Sumpväxter

Det finns många vattenväxter som trivs i väldigt grunt vatten närmsta kantan av trädgårdsdammen. Det här området brukar kallas för sumpzon. I en färdig dammform finns ofta en ränna längs kanten som kallas sumpkant. Det vanligaste är att vattenväxterna planteras i korgar eller nätpåsar. Dessa placeras då på en avsats längs dammens kant. Lämpligt djup varierar för olika sorter, men många arter trivs bäst om jorden i korgen ligger i vattenlinjen ned till 10 eller högst 20 cm under vattenytan. .....

Kaveldun m.m.

Vattenväxter för grunt vatten

En del vattenväxter passar bäst i lite djupare vatten än vad sumpzonen närmast dammkanten erbjuder. I grundvattenzonen är jorden i vattenväxtkoregarna ca. 30 - 50 cm under vattnet. Exempel på växter som passar här är olika sorters Kaveldun och Vass.


Flytväxt - musselblomma (pistia)

Flytväxter

Flytväxter kallas de växter som inte växer i jord utan flyter på vattenytan och har rötterna hängandes ner i vattnet. De är inte bara dekorativa utan ger också värdefull skygga och skydd för djurlivet. Många flytväxter är mycket kraftigväxande och förbrukar stora mängder näring när de växer. På det viset motverkar de för mycket algtillväxt.

Många flytväxter som används i trädgårdsdammar är inte vinterhärdiga i vårt klimat så man får räkna dem som ettåriga och köpa nya varje år.

Undervattensväxter

En del vattenväxter växer helt under vatten. De är ofta väldigt kraftigväxande när de väl etablerar sig och är då en god hjälp för att få en bra biologisk balans i dammen. En del av dessa växter planteras i korgar som ställs på botten av dammen. Andra växter, t.ex. Vattenpest och Hornserv, får man fästa under någon sten eller lik. så att de håller sig under vatten tills de etablerat sig.

Vatterenande växter

En del vattenväxter kallas ibland för vattenrenande, men det betyder inte att de renar vattnet rent bokstavligt. Dessa växter är väldigt kraftigväxande och förbrukar stora mängder näring när de växer. På det viset tar de undan livsutrymmet för onödig algtillväxt. Om någon växt blir allt för stor är det bara att beskära den. På det viset tar man nästan rent bokstavligt bort näring som annars alger hade kunnat växa av.

.
28635 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram