Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:
Mer att göra nära Säter:
-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Testa dammvatten

Gör regelbundna tester av vattenkvaliteten

Det enklaste sättet att undvika problem med dammvattnet är att göra regelbundna vattentester.

Dålig vattenkvalite kan orsaka onödiga problem med alger och är ofta en utlösande faktor för fisksjukdomar.

Det är klokt att med jämna mellanrum kontrollera dammens vattenvärden. På det sättet kan man upptäcka ev. missförhållanden i ett tidigt stadium och få bättre möjlighet att förebygga problem.

Läs mer om:

Multi testset - pH, KH, GH, NO2, NO3
- JBL nitrit Test-Set (NO2) - exakt mätvärdeJBL pH testset 6,0 - 7,6 - exakt mätvärde
JBL nitrat Test-Set (NO3) - exakt mätvärdeJBL Fosfat Test-Set (PO4) - förebygg alger

Visar slumpmässigt vald text

J B L Nitrit Test-Set NO2

Bruksanvisning från J B L (när det står akvariet kan man lika gärna läsa trädgårdsdammen)

J B L Nitrit Test-Set NO2 används för att exakt mäta och regelbundet kontrollera nitrithalten inom mätområdet på 0.025-1,0 mg/l (ppm) i söt- och saltvatten. Tack vare en kompensationsmetod som utvecklats av JBL är mätresultaten exakta och tillförlitliga även i något färgat akvarievatten, som det är exempelvis vid torvfiltrering och sjukdomsbehandling.

NO2 testset

Varför bör man testa nitritvärdet?

Nedbrytnings- och mineraliseringsprocesserna i allt organiskt material i akvariet (foderrester, döda växtdelar, fiskarnas utsöndringar) sker i fyra steg: protein-ammonium-nitrit-nitrat. Vissa bakterier sköter om denna process. Genom att mäta de olika mellanstegen ammonium, nitrit och nitrat kan man göra sig en bild av hur pass bra akvariesystemet ”fungerar”. Normalt bör koncentrationen av ammonium och nitrit inte överstiga 0,2 mg/l (ppm). Högre värden kan innebära att bakteriefloran är störd. Nitrit är liksom ammoniak mycket giftigt för fiskar. Beroende på hur känslig fiskarten är kan redan koncentrationer mellan 0,5 och 1 mg/l (ppm) ha dödlig verkan. I allmänhet kan sägas att saltvattenfiskar och unga fiskar är känsligare än vuxna.

NO2 testset

Botemedel:

- Kortsiktig åtgärd: delvattenbyte ca 50 %.

- Långfristiga åtgärder: använd ett lämpligt biologiskt filter; ge mindre foder; minska eventuellt antalet fiskar; pH 7-7,5 i sötvatten; koldioxidgödning med J B L PROFLORA-system.

Riskupplysningar:

R 36/38 Irriterar ögonen och huden.

Skyddsanvisningar:

S 1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S 26 Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S 45 Vid olycksfall eller illamående krävs omedelbar läkarvård. Visa om möjligt upp denna bruksanvisning.

Texten senast uppdaterad: 2010-11-04

Produktlista


JBL Nitrit NO2, 60 tester 145.00
JBL Nitrit-testset med mer exakt skala.
Tillfälligt slut

Leveranstid m.m.


Närstående produkter:


Oase QuickStick 175.00   Köp  
Stickor som mäter 6 vattenvärden samtidigt (pH, KH, GH, NO2, NO3, Klor). Innehåller 50 stickor.
Läs mer...
Pondteam Testset multitest 160.00   Köp  
Stickor som mäter 5 vattenvärden samtidigt (pH, KH, GH, NO2, NO3). Innehåller 50 stickor.
Läs mer...
Oase Biokick CWS, 100 ml 99.00   Köp  
Startbakterier för biologiska filter. Räcker till 5 m³ vatten.
Oase Biokick CWS, 200 ml 175.00   Köp  
Startbakterier för biologiska filter. Räcker till 10 m³ vatten.
Oase Biokick CWS, 2000 ml 890.00   Köp  
Startbakterier för biologiska filter. Räcker till 100 m³ vatten.
Oase Biokick Premium 4 x 20 ml 340.00   Köp  
Högeffektiva bakterier för biologiska filter. Räcker till 40 m³ vatten. Förpackade i 4 medicinska glasampuller som innehåller 1 biljon bakterier/ampull. Överdosering påskyndar filtrets inkörningstid. Lagringstid: 3 år utan kylning.
Pondteam Bio Stabil ca. 6000 liter 90.00   Köp  
Nedbrytningsbakterier som kan tillföras regelbundet för en varaktig biologisk nedbrytning i dammen.
Pondteam Koi Stabil ca. 10000 liter 335.00   Köp  
Stabiliserar pH värdet inom 15 minuter. Ger bra KH och GH värden för stabila vattenvärden. 1 kg pulver.
Läs mer...
Pondteam Koi Stabil ca. 50000 liter 1450.00   Köp  
Stabiliserar pH värdet inom 15 minuter. Ger bra KH och GH värden för stabila vattenvärden. 5 kg pulver.
Läs mer...
Pondteam Mikro Start ca. 6000 liter 90.00   Köp  
Nyttiga nedbrytningsbakterier. För nystart av filter och damm. Kan hjälpa till att häva akut nitritförgiftning.
Läs mer...
Pondteam Pond Balans ca. 2500 liter 90.00   Köp  
Stabiliserar de viktigaste vattenvärdena i dammen. Höjer, respektive sänker pH-värdet till riktiga nivåer. Ger också stabilt KH-värde, samt förebygger alger och underlättar den biologiska nedbrytningen.
Pondteam Pond Balans ca. 12000 liter 299.00
Stabiliserar de viktigaste vattenvärdena i dammen. Höjer, respektive sänker pH-värdet till riktiga nivåer. Ger också stabilt KH-värde, samt förebygger alger och underlättar den biologiska nedbrytningen.
Tillfälligt slut

Leveranstid m.m.Visar 13 poster
Systemutveckling Fred's Konsult

.
20867 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram