Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:
Mer att göra nära Säter:
-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Produktartiklar - vattenbiologi

- Koistabil - stabiliserar vattenvärden
AlgenstopSpecial - algmedel för dammar utan växter och fiskar

Visar slumpmässigt vald text

Koistabil

Bruksanvisning för vattenpreparat från Pondteam AB

Använd gärna vår volymräknare för att beräkna hur mycket vatten dammen rymmer.

Användning

Koistable den nödvändiga produkten för alla trädgårdsdammar speciellt med koifisk.

Innehåll

1000 gr för 10 000 liter vatten

5000 gr för 50 000 liter vatten

Användningsområden

Koistabil är tillverkad för att öka vattenkvalitén inom 15 minuter och få stabilt hållbara värden i trädgårdsdammen. De stabila värden som skapas ökar också tillväxten på dina vattenväxter och svaga fiskar stärks.

Observera

Användning av Koistabil skall inte ske i dammar där algtillväxten av trådalger är hög eftersom medlet stimulerar levnadsförhållanden för alla växter, och algtillväxten kan då öka som en oönskad bieffekt. Behandla då dammen några dagar innan med Algo Sol.

Effekt och fördelar med Koistabil

Koistabil tillför vattnet tillräckligt med kalcium och koldioxid för att din damm skall få ett stabilt pH värde mellan ca 7,5-8,3. Värdena förbättras märkbart inom ca 15 minuter. Koistabil förhindrar variationer i pH värdet genom att buffert verkan ökar. Ett pH högre än 8.6 eller stora variationer i pH värdet framkallar stress hos fiskar.

Nedbrytningsbakterier får bättre villkor och nedbrytningen av ammonium och nitrit stimuleras. Koistabil tillför inte några ämnen till dammen som inte finns naturligt och är därför oskadligt för alla sorters djurliv i dammen. Det är ofarligt för hundar och andra djur att dricka ur dammen.

Dosering

100 gr till 1000 liter vatten.

I ett fåtal fall behöver en större dos av Koistabil tillsättas. Det gäller om pH värdet inte går ner tillräckligt eller det börjar öka igen efter ca 1 timme. Filter med UV kan vara i bruk under behandlingen. Det samma gäller filtermaterial som aktivtkol. För att mäta pH och KH kan ni använda Aqua Interiör multitestset.

Användning

När kan Koistable användas? Koistable kan användas hela året men gör mest nytta på våren och sommaren då den biologiska aktiviteten är högst.

Hur Koistabil används

Medlet sprids jämnt över hela vattenytan. En svag grumling efter användandet är önskvärt. Eftersom Koistabil innehåller kalcium kan växter som får direkt kontakt med medlet uppvisa gula fläckar på bladen. Det är ofarligt för växten och försvinner oftast efter en tid. Filter och pumpar kan vara i drift hela tiden. Medlet skall för varas kallt och torrt.

Effekt på levande organismer

Koistable är fullständigt ofarligt för alla djur och växter i dammen. Koistabil stimulerar mikrofauna och mikroorganismer i dammen.

Texten senast uppdaterad: 2010-11-04

Produktlista


Pondteam Koi Stabil ca. 10000 liter 335.00   Köp  
Stabiliserar pH värdet inom 15 minuter. Ger bra KH och GH värden för stabila vattenvärden. 1 kg pulver.
Pondteam Koi Stabil ca. 50000 liter 1450.00   Köp  
Stabiliserar pH värdet inom 15 minuter. Ger bra KH och GH värden för stabila vattenvärden. 5 kg pulver.


Visar 2 poster
Systemutveckling Fred's Konsult

.
6367 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram