Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:

-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Vattenvård

Om du behöver hjälp - använd vår Doseringsguide (endast Pondteam preparat) och Volymräknaren för att bestämma dammens volym.

Viktigt med biologisk balans i dammen

Att skapa en god biologisk balans i trädgårdsdammen är en förutsättning för en sund vattenmiljö med friska växter och fiskar.

Hur gör man då för att få biologisk balans i sin damm?

Om man ser dammen som ett litet ekosystem där jämvikten lätt kan rubbas av yttre påverkan, t.ex. snabba temperaturskiftningar eller tillförsel av näring (via nedfall av pollen/löv eller fiskmat), så är det klart att det kan vara en mycket stor utmaning.

Många dammägare strävar efter att få sin trädgårdsdamm att sköta sig själv på naturlig väg och vill ogärna använda ett vattenpreparat eller tillsätta algmedel.

Belastningen på dammens ekosystem är stor

Man måste dock ha klart för sig att det egentligen inte finns något naturligt med en damm. Det är en liten grund vattensamling utan inlopp och utlopp. Om det finns fiskar i den så är koncentrationen enorm jämfört med hur det ser ut i naturen (ta upp samma mängd vatten i en sjö så är chansen inte stor att ens en enda liten fisk följer med). Den biologiska belastningen på en trädgårdsdamm är alltså mycket stor. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt om man någon gång får problem med dålig vattenkvalitet eller algtillväxt och behöver hjälpa naturen på traven genom att använda något vattenpreparat eller algmedel.

Den viktiga biologiska nedbrytningen

A och O när det gäller att få en bra vattenkvalitet i sin trädgårdsdamm är att se till att den biologiska nedbrytningen fungerar väl. Allt i dammen måste tas om hand biologiskt på något vis. Fiskmat, pollennedfall och döda växtdelar m.m. bryts ned av bakterier och mikroorganismer. Om denna nedbrytningsprocess inte går tillräckligt fort hopas giftiga avfallsämnen i vattnet som kan vara direkt skadliga för fiskarna och orsaka oönskad algtillväxt.

Det är många faktorer som påverkar den biologiska nedbrytningen i dammen. Några viktiga saker att tänka på är att ha en god cirkulation och en bra syresättning. Om dammen har många fiskar kan en luftpump ge ett extra syretillskott. Det är också svårt att klara sig utan ett ordentligt dammfilter. För att säkerställa att den biologiska nedbrytningen fungerar maximalt både i dammen och i filtret kan man tillsätta nedbrytningsbakterier i både dammen och filtret.

Klart vatten i dammen

En damm med grumligt vatten där man inte ser vare sig växter eller fiskar ser kanske inte så trevlig ut. En damm i trädgården ska vara en prydnad och de flesta föredrar nog att vattnet är klar och rent så att växter och fiskar kommer till sin fulla rätt. Man måste dock komma ihåg att grumligheten sällan är liktydig med dåligt vatten. Oftast är det fråga om s.k. svävaralger som kan växa till i enorma antal när förutsättningarna är de rätta. Ett dammfilter med tillräckligt kraftigt UVC-ljus garanterar ett vatten fritt från svävaralger. Algmedel mot svävaralger kan också vara en god hjälp, men kan behöva tillsättas flera gånger under den del av säsongen som tillväxten är som kraftigast. Många vattenväxter av kraftigväxande slag förbrukar mängder med näring och kan konkurrera ut en hel del alger och bidrar därmed till ett klarare vatten i dammen.

Vattnet i en trädgårdsdamm kan grumlas av andra orsaker än svävaralger. Ofta kan ett klarningsmedel ta bort missfärgningar och föroreningar.

Viktigt att testa vattnet för att förebygga problem

Det är klokt att med jämna mellanrum kontrollera dammens vattenvärden (Läs mer om olika vattenvärden...). På det sättet kan man upptäcka ev. problem i ett tidigt stadium och få bättre möjlighet att förebygga problem med t.ex. alger eller fisksjukdomar. Läs mer om testset...

Viktigt att veta hur mycket vatten dammen rymmer

För att kunna dosera vattenpreparat på rätt sätt behöver du veta hur mycket vatten det finns i dammen. Använd gärna vår volymräknare för att beräkna hur mycket vatten damen rymmer.

.
13443 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram