Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:


Arkiv:


Övrigt:

-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Övriga trädgårdsartiklar

Vi säljer en mängd vanliga och ovanliga trädgårdstillbehör. Några exempel är krukor, spaljéer, binduppartiklar, buskstöd, växtvårdsmedel, jord och gödning för både inom- och utomhusbruk.

Här i webbshoppen finns information om en liten del av detta sortiment.


Produktartiklar

- Slipp maskätna äpplen med giftfri bekämpning

Visar slumpmässigt vald text

Slipp maskätna äpplen

- Effektiv och giftfri bekämpning av äpplevecklare, rönnbärsmal och plommonvecklare.


Äpplevecklare

Äpplevecklarfälla

Fångar äpplevecklare (Cydia pomonella) som angriper äpplen.

Bilden visar ett typisk äpplevecklareskadat äpple.


Rönnbärsmal

Rönnbärsmalsfälla

Fångar rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella) som angriper äpplen.

Bilden visar ett typisk rönnbärsmalsskadat äpple.


Feromonfälla

Plommonvecklarefälla

Fångar plommonvecklare (Cydia funebrana) som angriper plommon.


Innehåll

Feromonfälla

Förpackningen innehåller en fälla, fyra klisterskivor samt fyra feromonkapslar i separata paket. Feromonets doft lockar hanarna som kommer för att para sig. De fastnar på klisterskivan.

Bruksanvisning

Feromonfällan hängs upp i ett träd strax efter blomningen. Häng inte upp flera fällor i ett träd. Montera fällan med klisterskivan och en feromonkapsel. Kapseln tas ur sitt paket innan den placeras. Den ställs på skivan med öppningen uppåt eller hängs i ståltrådskroken. Spara de resterande tre skivorna och kapslarna. Med tre-fyra veckors mellanrum byts sedan skiva och kapsel mot nya. Klisterskivorna kan förvaras i vanliga plastpåsar. OBS! Feromonkapslarna ser tomma ut, de innehåller dock korrekt mängd feromon föra att attrahera äpplevecklarna/rönnbärsmalen/plommonvecklare.

Viktigt: När många insekter fångats, indikerar detta att trädet ska behandlas upprepade gånger med Stoppar Ohyra koncentrat för att bekämpa samtliga äpplevecklare/rönnbärsmalar.

Texten senast uppdaterad: 2011-05-14

Produktlista


Rönnbärsmalfälla 99.00   Köp  
Effektiv och giftfri bekämpning av rönnbärsmal. Slipp maskätna äpplen med denna feromonfälla. En fälla räcker per träd. Hängs upp i ett träd strax efter blomningen. Se även äpplevecklarfälla.
Äpplevecklarefälla 99.00   Köp  
Effektiv och giftfri bekämpning av äpplevecklare. Slipp maskätna äpplen med denna feromonfälla. En fälla räcker per träd. Hängs upp i ett träd strax efter blomningen. Se även rönnbärsmalfälla.


Visar 2 poster
Systemutveckling Fred's Konsult

.
41097 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram