Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:

-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Dammpumpar m.m.

Tänk på att det är stor skillnad på pumpar beroende på vad de är avsedda för. En pump som är optimerad för att användas tillsammans med ett filter (filterpump) fungerar t.ex. dåligt som fontänpump.

Skillnaden mellan fontänpumpar och filterpumpar

En fontänpump pumpar relativt rent vatten till ett munstycke som fördelar vattnet till en snygg fontän. Om fontänpumpen skulle suga upp smutsigt vatten skulle skräp och partiklar snabbt fastna i fontänmunstycket. För att förhindra detta har fontänpumpar ofta ett fint filter (filterpatron) som samlar upp partiklar innan de kommer in i pumpen.

En filterpump har en speciell rotor (impeller) som tillåter att större partiklar pumpas med vattnet (6-10 mm). Det enda filter på en sådan här pump är ett grovt galler som skyddar impellern från stenar och andra större partiklar som skulle kunna skada pumpen. Fördelen med en filterpump (smutsvattenpump) är att den sällan behöver rengöras och att den levererar smutsigt vatten upp till ett filter.

En viktig skillnad mellan filterpumpar och fontänpumpar är att fontänpumpar oftast kan trycka vatten högre än filterpumpar. Det är nödvändigt för att pressa vattnet genom ett fontänmunstycke. En filterpump behöver bara leverera en stor mängd vatten upp till filteranlägningen bredvid dammen. En fördel med att filterpumpar inte kan trycka lika högt som fontänpumpar är att de då drar mindre ström. Det är viktigt då en filterpump alltid måste vara i drift och inte får stängas av.

Två pumpar istället för en

Om man vill ha både en fontän och ett filter är ofta den bästa lösningen att välja två pumpar. Resultatet blir då mycket bättre - det blir mindre arbete med rengöring och underhåll av pump och munstycke. Dessutom blir det sällan dyrare eftersom det ingår munstycken till mindre fontänpumpar.

Kombinerat pump och filter för små dammar

Till riktigt små dammar finns pump och filter ihopbyggt i en enhet så att det räcker med en pump även om man vill ha både ett filter och en fontän. Läs mer och se en video...


Vattenstens arrangemang

Vattenstenspumpar

Det blir alltmer vanligt att anlägga mindre vattenarrangemang med vattenstenar. Pumpen (vattenstenspumpen) står då i en balja med ett galler över sig. På gallret placeras en borrad sten och vattnet leds upp i stenen med en slang. Det behövs ingen märkvärdig pump för att driva ett sådant här arrangemang. Våra vattenstenspumpar är en vanlig enkel fontänpump som levereras med slang och tätningar för ett typiskt arrangemang med en vattensten.

Se mer alternativ för vattenstenar...


Pumpar för inomhusbruk

För små fontäner och vattenarangemang inonmhus säljer vi särskilda pumpar. Dessa pumpar är riktigt små för att passa mindre arrangemang. Observera att 220 volts modellerna av inomhuspumparna inte är avsedda för utomhusbruk.

220 Volt eller lågvolt

Våra mindre fontänpumpar är 12 eller 24 Volt. Alla våra större pumpar - med några undantag - är på 220 Volt och levereras med stickpropp för att anslutas direkt till ett jordat uttag med jordfelsbrytare. Om pumpen ska användas i en pool eller i en baddamm (swimpond) ska lågvoltsmodellerna användas, eller en 220 Volts pump som inte placeras direkt i vattnet utan monteras "torrt" d.v.s. att pumpen står utanför dammen och en slang eller ett rör leder vattnet till pumpens insug (genom självtryck).

Asynkrona pumpar är energisnåla och kan varvtalsstyras

Mindre enklare pumpar brukar ha synkron motor. Rotorn på en synkron pump slits normalt och kan behöva bytas någon gång. Det är en standard reservdel som vi normalt lagerför.

En stor fördel med asynkrona pumpar är att de ofta är väldigt strömsnåla. Rotorn är också av en annan typ och behöver normalt inte bytas som roterna på de synkrona pumparna.

Elektronisk varvtalsreglering

Det är bara asynkrona pumpar som kan varvtalsregleras elektroniskt. En elektronisk varvtalsreglering är en stor fördel när man t.ex. behöver justera höjden på en fontän. När pumpen körs på lägre varv drar den också mindre ström. Läs mer om fm master och variotronic varvtalsreglering...

Viktigt med låg strömförbrukning

Eftersom en dammpump ofta måste gå kontinuerligt 24 timmar om dygnet så är det viktigt att de drar lite ström. Det kan skilja betydligt mellan olika tillverkare och modeller.

Under de senaste åren har det också skett en teknisk utveckling som gör att en del pumpar idag drar avsevärt mindre ström än de gjorde för tre fyra år sedan. Det kan alltså skilja en hel del på strömförbrukningen mellan olika pumpmodeller.

I vårt Pump-Demo finns ett index-system som gör det lite enklare att jämföra hur energisnåla olika pumpmodeller är. Det går också enkelt att se månadskostnaden för att driva en pump.

.
46143 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram