Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:

-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Testa dammvatten

Gör regelbundna tester av vattenkvaliteten

Det enklaste sättet att undvika problem med dammvattnet är att göra regelbundna vattentester.

Dålig vattenkvalite kan orsaka onödiga problem med alger och är ofta en utlösande faktor för fisksjukdomar.

Det är klokt att med jämna mellanrum kontrollera dammens vattenvärden. På det sättet kan man upptäcka ev. missförhållanden i ett tidigt stadium och få bättre möjlighet att förebygga problem.

Läs mer om:

Multi testset - pH, KH, GH, NO2, NO3
JBL nitrit Test-Set (NO2) - exakt mätvärde- JBL pH testset 6,0 - 7,6 - exakt mätvärde
JBL nitrat Test-Set (NO3) - exakt mätvärdeJBL Fosfat Test-Set (PO4) - förebygg alger

Visar slumpmässigt vald text

J B L pH testset 6,0-7,6

Bruksanvisning från J B L (när det står akvariet kan man lika gärna läsa trädgårdsdammen)

J B L ph Test-Set används för att exakt mäta och regelbundet kontrollera pH-värdet inom det intressanta mätområdet 6,0-7,6 och framför allt för att kontrollera och justera koldioxidgödningen med JBL PROFORA CO2-systemet. Tack vare en kompensationsmetod som utvecklats av JBL är mätresultaten exakta och tillförlitliga även i något färgat akvarievatten, som det är exempelvis vid torvfiltrering och sjukdomsbehandling.

pH testset

Varför bör man testa pH-värdet?

Att pH-värdet hålls så konstant som möjligt på lämplig nivå är en viktig förutsättning för att fiskarna ska trivas och vattenväxterna ska växa. För koldioxidgödningen spelar pH-värdet en viktig roll som kontrollvärde. Växternas optimala koldioxidkoncentration, som samtidigt är ofarlig för fiskarna, uppnås vid ett pH-värde kring 7,0-7,2 om det inte finns någon annan substans i vattnet som påverkar pH-värdet. Karbonathårdheten får då inte ligga under 40 dH (=70 ppm CaCO3) och helst inte över 180 dH (=320 ppm CaCO3). Genom att helt enkelt mäta pH-värdet kan man alltså kontrollera om koldioxidgödningen är optimal. Med J B L CO2 test-set kan den absoluta koldioxidhalten mätas, som vid konstant pH-värde förändrar sig i proportion till karbonathårdheten. Även om man inte göder med koldioxid kan vissa problem kräva en exakt pH-mätning, t.ex. vid odlig av vissa fiskarter. Även här kan J B L pH-testset 6,0-7,6 användas.

pH testset

Botemedel om pH-värdet inte stämmer:

- Att sänka pH-värdet: koldioxidgödning med J B L PROFLORA CO3-system eller J B L Aquacid.

- Att höja pH-värdet: behövs i regel inte i sötvatten, annars med J B L Aquakal.

Bruksanvisning:

1. Skölj båda provrören flera gånger med det vatten som ska undersökas.

2. Fyll båda provrören med vardera 5 ml provvätska med hjälp av den bifogade sprutan.

3. Tillsätt 3 droppar reagens 6.0-7,6 i ett av de båda provrören och blanda genom att skaka lätt.

4. Ställ båda provrören i vattenprovbehållaren: provröret med reagenstillsats i behållarens släta del, röret med obehandlat akvarievatten (blindprov) i behållarens skårade del.

5. Vrid färgskalan under vattenprovbehållaren tills färgen på provvätska med reagens motsvarar färgen på färgkortet under blindprovet.

6. Avläs pH-värdet i skåran på vattenprovbehållaren.

Texten senast uppdaterad: 2010-11-04

Produktlista


Oase QuickStick 175.00   Köp  
Stickor som mäter 6 vattenvärden samtidigt (pH, KH, GH, NO2, NO3, Klor). Innehåller 50 stickor.
Läs mer...
Pondteam Testset multitest 160.00   Köp  
Stickor som mäter 5 vattenvärden samtidigt (pH, KH, GH, NO2, NO3). Innehåller 50 stickor.
Läs mer...
JBL Nitrit NO2, 60 tester 145.00
JBL Nitrit-testset med mer exakt skala.
Läs mer...
Tillfälligt slut

Leveranstid m.m.Visar 3 poster
Systemutveckling Fred's Konsult

.
14193 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram