Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:

-

Dagens länkar

Camillas keramik...

El och elektronik för dammen

Oase FM-Master - trådlöst reglerad el-central

FM-Master elcentral

Liten el-centralen med trådlös reglering. Totalt 4 uttag, finns i flera utföranden med av/på för uttagen och dimmerfunktion med minne för senaste dimmning).

Du kan själv installera el-centralen (ej för fast installation) - ansluts med vanlig 220 volt skarvkabel med stickproppar i båda ändarna. Innan service eller annat arbete ska pumpens stickpropp dras ur elcentralen.


Skarva kabel under vatten

Kopplingsdosa under vatten

Vid skarvning eller förlängning av pump- och belysningskablar under vatten bör speciella kopplingsdosor med inspektionsglas användas.

Kom ihåg att anlita behörig elektriker vid minsta osäkerhet.


Varvtalsreglering till dammpumpar

Men en varvtalsregulator kan man steglöst justera flödet på dammpumpen och minska strömförbrukningen.

De flesta asynkrona pumpar kan varvtalsregleras elektroniskt, men för att vara helt säker måste det kontrolleras.

Förslag på användningsområden:

En varvtalsregulator gör det möjligt att ha en ordentlig pumpkapacitet till ett vattenfall eller en fontän utan att man behöver köra på max hela tiden. När helst man vill går det enkelt att skruva upp lite extra flöde i vattenfallet eller höjd på fontänen.

  • Om det blåser kraftigt är det praktiskt att kunna sänka fontänen för att hindra att vattnet stänker utanför dammen.
  • När man vill ha det lite tyst och lugnt i trädgården är det bara att sänka flödet i vattenfallet eller höjden på fontänen. Likaså när man åker bort kan man sänka flödet, men ändå ha cirkulationen igång.
  • Vid rengöring av dammfiltret kan man sänka flödet och använda dammvattnet för att spola ur filterbehållaren. När filtret ska köras igång igen har man möjligheten att mjukstarta systemet och sakta öka flödet. Det kan vara mycket praktiskt om en bäck är ansluten till utloppet på filtret. Om man plötsligt tappar ut en stor mängd vatten i bäckfåran kan en massa sediment och avlagringar lossna och spolas ut i dammen.
  • Under vintern kan en svag cirkulation hållas igång i dammen med den ordinarie filterpumpen.

.
12236 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram