Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:

-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Färdiga dammformar och baljor

Vi har färdiga dammformar i olika storlekar och i olika material.

En färdig form är bästa alternativet för små vattenarrangemang

En färdig form är ett mycket bra alternativ när man anlägger små dammar. De är enkla att gräva ned och kan flyttas om man inte är nöjd med placeringen. En stor fördel med en färdig dammform är att den ofta rymmer förhållandevis mycket vatten jämfört med att man skulle ha byggt samma damm med dammduk. Det är möjligt tack vare att dammformens sidor sluttar tvärt. I de fall dammformen har sumpkant så tar den väldigt liten plats jämfört med om man bygger olika nivåer med dammduk.


Felsdekor dammform sandsten

Felsdekor - stenyta

Felsdekor är en dammform med ett äkta lager av sten på ytan. Dessa dammar ser ut som riktig sten. Dammarna saknar sumpkant - det finns ingen anledning att dölja kanterna då det är de som är fina.

Formen är av glasfiber och fribärande, vilket gör det möjligt att bygga hela arrangemanget ovan mark om man skulle vilja. Stenytan finns i två färger: sandsten och granit. Ett mycket hållbart material som är helt frostsäkert.


Dammform - startpond 500 liter

Dammformar av hårdplast

De enkla formarna är tillverkade av svart PE-plast. Dessa dammar har ofta en s.k. sumpkant. Den har formen av en ränna och är avsedd för vattenväxter. Rännan gör det enkelt att plantera växter utan att jorden sprider sig i dammen. Med vattenväxter döljer man då enkelt den skarpa svarta dammkanten och får dammen att smälta in som en naturlig del av omgivningen. Eftersom kanten på en färdig damm är förhållandevis smal så går den också enkelt att dölja med stenar och växter utanför dammen.

Se vårt bildspel som visar steg för steg hur man kan anlägga en färdig damm.


Vattenstens arrangemang

Rund balja med en vattensten

Ett enkelt vattenarrangemang som även får plats i den lilla trädgården är vattenstenen. En vattensten är enkel att anlägga: En kraftig balja grävs ned i trädgården. Ovanpå baljan placeras ett stadigt galler eller lock. På locket placeras sedan en sten med borrat hål. Pumpen döljs i baljan och en slang leder upp vatten i stenens hål. Baljan och locket döljs sedan enkelt med stenar.

Detta arrangemang bjuder många möjligheter till variation. Istället för en vattensten kan man låta en fontänfigur spruta vatten ned i en bädd av sten och grus som läggs på locket. Det går också att anlägga ett mindre vattenfall eller bäck som får rinna ned i och sluta vid baljan. Då behövs ingen regelrätt damm utan bäcken ser ut att sluta i ingen stans. Tänk bara på att inte bäcken rymmer för mycket vatten i förhållande till baljans storlek för då räcker inte vattnet till.

En vattensten är mycket lämplig att kombinera med en belysning. Det finns särskilda belysningar för vattenstenar som går att montera in i själva stenen - läs mer om LED-ringar för vattenstenar


Använd skyddsmatta/fiberduk för extra säkerhet

Vi rekommenderar alltid att skyddsmatta används som extra skydd under färdiga dammformar av hårdplast. En färdig form är förhållandevis liten så kostar det inte många kronor att vara på den säkra sidan.

Låt vattnet vara kvar i färdiga dammformar under vintern

En färdig dammform är väldigt lätt och vattnet tjänar därför som en motvikt som håller formen på plats. Om dammen töms på vatten till vintern riskerar formen att komma ur läge när marken rör sig. Alla våra dammformar är frostsäkra och fryser inte sönder om vattnet är kvar under vintern. Vi rekommenderar dock att man undviker att bearbetar formarna vid för låga temperaturer - materialet kan bli sprödare vid låga temperaturer och spricka.

Säkerhet

Det är klokt att fundera något kring säkerheten vid sin damm redan i planeringsstadiet. läs mer...

.
56913 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram