Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:
Mer att göra nära Säter:
-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Produktartiklar - dammfiskar

Hikari fiskfoder
Vår- och höstfoder (Energifoder)
- Fiskmedicin

Visar slumpmässigt vald text

Behandling av fisksjukdomar

Det är viktigt att sätta in en behandling så fort som möjligt. Det bästa är att ha medicin hemma att ta till om behov skulle uppstå.

Om du har ett UV-C filter kopplat till dammen ska den vara släckt under behandlingen.

Behandlingen fungerar bäst om vattentemperaturen är över 16 grader.

För att kunna dosera medicin på rätt sätt måste man veta hur mycket vatten dammen rymmer. Med vår volymräknare kan du få hjälp att räkna ut dammvolymen.

Den utlösande faktorn för fisksjukdomar kan ofta sökas i miljön runt omkring fisken. Innan någon behandling sätts in är det bra att kontrollera att det inte är något problem med vattenkvaliteten. Läs mer om test-set för vattenvärden...


Anti parasit

De parasiter som finns i trädgårdsdammen lever ofta på fiskens skinn, gälar eller fenor. Det är naturligt och finns även i vanliga sjöar och vattendrag. En stor skillnad är att i dammen finns ett mycket tätare bestånd av fisk/liter vatten vilket ger större risk för angrepp och smitta. Det är inte bara mycket fisk, utan också en sämre vattenkvalité som gör att fisken utsätts för stress som är en riskfaktor. En stressad fisk är mycket mer mottaglig för sjukdomar än en fisk som lever i en välbalanserad damm. Parasitangrepp är mycket vanliga i samband med stora temperatursvängningar, pH förändringar och om nitrit/nitratnivån är för hög. En annan orsak kan vara syrebrist eller nya fiskar i dammen. I ca 80% av alla fisksjukdomar är parasitangrepp den primära orsaken vilket i sin tur orsakar bakterie- och svampangrepp. De flesta parasiter har en livscykel på ca 5 dagar.

Anti parasit användes när:

 • Du ser vita prickar ca 0,2-1 mm på fiskens kropp (Vita pricksjuka).
 • Mycket små prickar 0,2-0,3 mm. Ser ut som mjöl (Odinium).
 • Fisken gnider sig mot stenar, botten och växter.
 • Fisken har en tendens att stå djupt mot dammkanten.
 • Fisken står vid ytan och verkar slö.
 • Fisken är täckt av ett tjockt slemlager.
 • Vid gälparasitangrepp.

Vid kraftiga angrepp kan fisken hållas i en separat behållare och ges en dos 1 gång/dag under 5 dagar. OBS gäller ej stör och ex. vis guldid som är mycket känsliga för mediciner.


Anti svamp

Svampangrepp på fiskar är ofta en sekundär sjukdom där parasit och bakterieangrepp är huvudsjukdomen. Svamp angriper död vävnad och fiskens slemskikt. Svampens tillväxt kan vara explosionsartad när temperaturen i dammen stiger. Det här syns ofta tydligt på våren när små sår på fisken efter vintern plötsligt kan få stora svampangrepp i samband med att temperaturen i vattnet stiger. Svampen lever som sagt ofta på fiskens slemskikt och är ofta ett sekundärt angrepp om fisken är angripen av parasiter. Fisken producerar då slem som svampen lever av.

Antisvamp används när:

 • Fisken producerar mycket slem, verkar mycket slöa.
 • Du ser en vaddliknande vit till gulaktig beläggning. Kan ibland vara grön till följd av svävaralger som fastnar.
 • Fisken har en vit vaddliknande beläggning i munnen (munsvamp).
 • Fransiga fenor med beläggning (oftast rygg eller stjärtfena).

Vid kraftiga angrepp kan fisken hållas i en separat behållare och ges en dos 1ggr/dag under 5 dagar. OBS gäller ej stör och ex, vis guldid som är mycket känsliga för mediciner.


Anti Bakterie

 • Du ser hål liknande sår på fisken, gälarna ”ruttnar” och har en vit/brunaktig beläggning. Normalt är gälarna ljusröda, och vackert fjäderformade. Stören har dock mörkröda gälar.
 • Fisken svullnar upp med fenor som reser sig och ögonen står ut (bukvattensot) vid långt framskridet stadium bör fisken avlivas då vätskeansamlingen i de inre organen sällan går tillbaka.
 • Du ser rödaktiga eller blodliknande fläckar på fisken.

Fisk med bukvattensot:
Bukvattensot


Översikt sjukdomsangrepp

Översikt sjukdomsangrepp
Texten senast uppdaterad: 2010-11-04

Produktlista


Pondteam Anti Bakterie ca. 2250 liter 95.00   Köp  
Mot bakteriella infektioner och bukvattensot. 250 ml
Pondteam Anti Bakterie ca. 10000 liter 335.00   Köp  
Mot bakteriella infektioner och bukvattensot. 1000 ml
Pondteam Anti Parasit ca. 2250 liter 95.00   Köp  
Mot parasitangrepp på dammfiskar. Parasitangrepp är grundorsaken till de flesta fisksjukdomar. Behandlingen ges varje dag i fem dagar.
Pondteam Anti Parasit ca. 10000 liter 335.00   Köp  
Mot parasitangrepp på dammfiskar. Parasitangrepp är grundorsaken till de flesta fisksjukdomar. Behandlingen ges varje dag i fem dagar. 1000 ml
Pondteam Anti Svamp ca. 2250 liter 95.00   Köp  
Hjälper mot svampbeläggningar på fisk. 250 ml
Pondteam Anti Svamp ca. 10000 liter 335.00   Köp  
Hjälper mot svampbeläggningar på fisk. 1000 ml

Närstående produkter:


JBL Acclipond 500 ml 145.00   Köp  
Förebygger sjukdomar och stress. För alla dammfiskar. Innehåller bl.a. viktiga vitaminer. Räcker till 6 000 liter vatten.
Tetra Medifin 250 ml 125.00   Köp  
Verkar mot ett stort antal vanliga fisksjukdomar. Perfekt när du inte är säker på vilken behandling som är bäst. Bra att ha hemma för snabb behandling.
Oase Fiskmedicin Universal 500ml 245.00   Köp  
Lämplig för dammar upp till 10 m³ vatten. Perfekt när du inte vet vilken sjukdom fiskarna lider av. Kan användas för att förebygga sjukdomar. Verkar mot bakterier, parasiter och svampsjukdomar.
Pondteam Aqua Salt (1 kg) ca. 3 000 liter 82.00   Köp  
Lättlösligt salt lämpligt för förebyggande behandling, även behandling av parasit- och bakterieangrepp.
Pondteam Aqua Salt (10 kg) ca. 30 000 liter 225.00   Köp  
Lättlösligt salt lämpligt för förebyggande behandling, även behandling av parasit- och bakterieangrepp.


Visar 11 poster
Systemutveckling Fred's Konsult

.
9181 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram