Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:

Produkter i webbshopen:

Arkiv:


Övrigt:

-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Bygg en trädgårdsdamm med dammduk

bild på damm

Gummimatta eller PVC-folie

Vi rekommenderar Firestone Pondgard gummiduk som den bästa dammduken, men vi säljer även enklare PVC plast dammfolie.

Säkerhet

Det är klokt att fundera något kring säkerheten redan i planeringsstadiet. läs mer...

Några tankar kring dammens placering

  • Uppåt sex timmar sol per dag är lagom. Fullt solsken hela dagen kan ge högre algtillväxt och om dammen ligger i skugga större delen av dagen trivs inte vattenväxterna lika bra.
  • Det är bra att undvika stora träd allt för nära dammen – nedfallande löv m.m. kan ställa till problem och grova rötter gör anläggningsarbetet mer krävande.
  • Marken bör vara relativt plan – att anlägga en damm i sluttande terräng kräver vallar eller stödmurar som inte ger vika.
  • Ibland får man naturligtvis kompromissa med placeringen eftersom det också är viktigt att bygga sin trädgårdsdamm på en plats där man har glädje av den. Om den platsen sedan ligger i full sol och har stora träd alldeles intill så får man ta det.

Dammens storlek och form

Trädgårdsdammens form kan varieras oändligt beroende på tycke och smak och storlek m.m. Några grundläggande principer går i alla fall att lyfta fram som kan vara bra att fundera över:

Genomskärning av trädgårdsdamm
  • Det är oftast lättare att uppnå en god biologisk balans i en större dammar med mer vatten och ett vattendjup på minst 70-80 cm.
  • Dammens djup beror på vad man tänker ha i dammen och var i Sverige man bor. Näckrosor övervintrar bäst på frostfritt djup. Normalt klarar sig näckrosor i Mellansverige om de står på 70-80 cm djup. För att övervintra dammfisk krävs ännu större djup (läs mer här...)
  • Ofta görs avsatser i dammen med olika djup som passar olika sorters vattenväxter: sumpzonen närmast dammkanten ca. 20-30 cm djup, grundvattenzon en bit ut i dammen ca. 30-50 cm djup och djupzon/djuphåla för näckrosor eller fiskar ca. 60-120 cm djup. Läs mer om olika sorters vattenväxter...
  • Dammkanten (övergången mellan damm och trädgård) är en mycket viktig del av dammbygget. Det är svårt att ändra och bygga om den i efterhand. En genomtänkt dammkant skapar effekten av att dammen är en naturlig del av trädgården runt omkring. Förslag på olika dammkanter...
  • När man gräver ut dammens olika djupzoner i vanlig jord bör sidorna ha en viss lutning annars kan marken ge vika och förstöra en del av nivåerna. För att bygga lodräta övergångar mellan olika nivåer måste kanterna förstärkas - se förslag på kantförstärkning...

Använd alltid skyddsmatta som extra säkerhet

Vi rekommenderar alltid att man lägger en skyddsmatta (fiberduk) under dammduken/dammfolien som en extra säkerhet. Om dammduken läggs i en stenig jord, direkt på sten eller berg bör fiberduken vara av en tjockare kvalitet.

Om man lägger grus på botten av dammen eller större och vassare stenar används även fiberduk i dammen för att skydda dammduken från slitage uppifrån.

Hur mycket dammduk går det åt

En trädgårdsdamm har ofta runda former. Det betyder att man ofta får skära bort en del duk i vissa kanter och hörn. För att duken ska räcka till måste man räkna med dammformens största bredd, längd och djup.

bild på damm

Tumregeln

En tumregel när man räknar ut hur mycket dammduk som går åt är längden/bredden + dubbla djupet + ett extra överskott för kanterna (ca. 60 cm). Om man räknar på det viset vet man att duken räcker till.

Ett annat alternativ att räkna ut hur mycket duk är att mäta största längd och bredden genom att följa botten med ett rep eller ett måttband och sedan plussa på ett extra överskott för kanterna. Denna metod förutsätter förstås att dammen redan är grävd.

Använd vår dammduksräknare

Vi säljer dammduk kapat från rulle. Eftersom rullarna ligger på vissa bredder måste man anpassa sig till dessa mått.

Med vår dammduksräknare får du hjälp att räkna ut hur stor dammduk och skyddsmatta som går åt. Räknaren anpassar resultatet automatiskt efter tillgängliga rullbredder.

.
37194 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram