Logga
Dammbild
Dammbild

Välj kategori:


Arkiv:


Övrigt:

-

Dagens länkar

Camillas keramik...

Trädgårdsdammar och barnsäkerhet

Enligt Boverkets byggregler är fastighetsägaren ansvarig för att bassänger och liknande (trädgårdsdammar) är tillräckligt skyddade för att förhindra olycksfall med barn.

Bakgrunden till detta är det faktum att drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken för små barn. Enligt statistiken sker dock en olycka mycket sällan på den egna tomten. Det är alltså viktigare att tänka på säkerheten kring sin trädgårdsdamm utifrån perspektivet att andra barn än de egna kan förolyckas.

Enligt byggreglerna behöver en bassäng med ett vattendjup under 20 cm inget speciellt skydd. Men alla vet väl ändå att även detta djup är fullt tillräckligt för att en olycka ska kunna inträffa med små barn som lämnats utan uppsikt.

Jämförelse mellan en trädgårdsdamm och en pool

En trädgårdsdamm har ofta grunda zoner längs kanterna och ev. större djup längre ut. Detta är en stor skillnad om man jämför med en pool (badbassäng) som har tvära kanter där man direkt kommer i kontakt med stora djup. Om dammen dessutom är utformad med planteringar och arrangemang med buskar, växter och stenar runtomkring så går naturligtvis inte risken med en trädgårdsdamm att jämföra med en pool. Ytterligare en viktig skillnad mellan poolen och trädgårdsdammen är att poolen är avsedd för att badas i och att barn förmodligen söker sig till den i just det syftet.

Säkerheten vid trädgårdsdammen

För fasta swimmingpooler finns tydliga krav på att det ska finnas skyddsanordningar, t.ex. ett staket eller ett överdrag som förhindrar barn från att ramla i vattnet.

När det gäller trädgårdsdammar finns inte samma absoluta krav. När man anlägger en trädgårdsdamm strävar man ofta efter att skapa ett stycke natur i trädgården. Om man stängslar in och täcker över den blir det förmodligen något annat än en trädgårdsdamm. När Boverket informerar om farligheten med poolers skarpa kanter och omedelbara djup jämför man med en trädgårdsdamm och skriver: en damm däremot kan utformas med flacka kanter, trampstenar och endast gradvis bli djupare. En sådan utformning kan göra barnet uppmärksamt på vattnet innan det utgör en omedelbar fara. Det finns alltså mycket som går att göra för att en trädgårdsdamm ska bli säkrare. Eftersom trädgårdsdammar kan utformas på så många sätt och miljön runt omkring kan se så olika ut måste man se till helheten när säkerheten bedöms.

Checklista

Som vägledning följer här en lista med frågor som det kan vara klokt att fundera kring. Listan gör inte anspråk på att vara heltäckande:

  • Har tomten ett staket eller en häck som hindrar barn att av misstag komma in på tomten?
  • Syns trädgårdsdammen från vägen eller grannarnas tomter?
  • Hur är trädgårdsdammens kanter utformade - finns grunda områden runt hela dammen?
  • Hur ser dammens botten ut längs kanterna - finns det bottenmaterial som gör att man inte halkar så lätt om man skulle försöka ta sig ur den?
  • Finns det planteringar eller andra arrangemang runt dammen som gör att man inte direkt kommer ändra fram till vattnet?
  • Bor det små barn i närheten av tomten?

Ett tips till dig som planerar att anlägga en trädgårdsdamm är att tala om det för dina grannar så att de vet att det finns en damm på din tomt.

Om du har ytterligare frågor och funderingar kring vad som gäller rekommenderar vi att du kontaktar byggnadsnämnden eller motsvarande i din kommun.

Vidare läsning:

Boverket informerar om pooler

Konsumentverket om barnsäkerhet

.
17794 .
Valid XHTML 1.0 Transitional
Ram